Tel: 022 82 90 01, 022 73 72 03, Email: anticamera@inn.md

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie anunţă concursul pentru suplinirea postului vacant: Bioinginer medical

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie anunţă concursul pentru suplinirea postului vacant:

BIOINGINER MEDICAL – 1 post

Cerințele postului:

  • Cetăţean al Republicii Moldova;
  • Studii universitare tehnice;
  • Cunoaşterea limbii de stat, engleza opțional;
  • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
  • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniu;
  • Cunoașterea calculatorului;
  • Corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 25 ianuarie 2017

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

•   Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;

•  Curriculum vitae;

•  Copia actului de identitate;

• Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări;

•  Copie carnet de muncă;

•  Certificatul medical, forma 086-e;

•  2 fotografii 3×4.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 022 82-90-76e-mail: ru.inn@ms.md