Angajăm asistent medical în sala neurochirurgie intervenționistă

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă  concursul pentru suplinirea postului vacant de asistent medical în sala neurochirurgie intervenționistă, cu perspectivă perfecționării peste hotare, în Kiev, Ucraina, Cluj Napoca, România, cu un salariu motivant.

 

Termenul limită de prezentare a dosarelor:  25 martie  2019

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;
 • Copie carnet de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului (ASISTENT MEDICAL):

 • Studii medii de specialitate;
 • Deţinerea categoriei de calificare;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoștințe și competențe în acordarea asistenței medicale de urgență.