Conferința „Actualități în tratamentul patologiilor sistemului nervos„

În data de 14 septembrie 2018, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie  a organizat în cadrul Expoziției Internaționale specializate de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXIV-a (CIE „MOLDEXPO” SA), Conferința ştiinţifică:„Actualități în tratamentul patologiilor sistemului nervos„

P R O G R A M U L Conferinţei :

Sesiunea I

Actualități în patologia vasculară medulară și cerebrală.

Management terapeutic și chirurgical.

 

Moderatori:

Director general INN, d.h.ș.m., prof.univ. Grigore Zapuhlîh

Șef Catedra Neurologie 2, FRSC, USMF N.Testemițanu, d.h.ș.m., Academician AȘM Stanislav Groppa,

Șef catedra Neurologie 1 USMF N.Testemițanu, d.h.ș.m., prof.univ. Mihail Gavriliuc

9:30 – 10:00    Deschiderea conferinței. Cuvînt de salut din partea Moderatorilor.

10:00 – 10:20  Claudicația medulară intermitentă: patogenie, manifestări clinice, diagnostic și tratament. Gavriliuc Mihail, colaborator științific principal LBCVN, 20 min

10:20 – 10:35  Factorii de risc ai accidentului vascular cerebral ischemic. Daniela Efremova, cercetător științific, Laborator BVC, IMU, 15 min

10:35 – 10:50      Rolul biomarkerilor în managmentul accidentelor vasculare cerebralei schemice. Costru – Tașnic Elena, asistent universitar, catedra Neurologie USMF

10:50 – 11:05  Tratamentul prin tromboliză al accidentului vascular cerebral ischemicIgor Crivorucica, cercetător științific, Laborator BVC, IMU, 15 min

11:05 – 11:25  Cazuri clinice complexe de neurochirurgie vasculara. Andronachi Victor, conferentiar universitar, Catedra Neurochirurgie USMF.

11:25 – 11:40  Chirurgia anevrismelor gigante. Preguza Ion, 15 min

11:40 – 12:00  Rezultatele tratamentului chirurgical al pacienților cu stenoză de arteră carotidă pe fundal de AVC ischemic constituit. Adrian Bodiu, cercetător științific LNAR, 20 min

12:00 – 12:30 Pauză de cafea

Sesiunea II

Actualități în patologia neuromusculară și vertebrală, neurodegenerativă.

Moderatori:

Cercetător științific principal Laborator Neurologie Funcțională, INN, profesor Ion Moldovanu,

Cercetător științific principal Laborator Vertebroneurologie, INN, profesor Vitalie Lisnic,

Șef Laborator Vertebroneurologie, INN, conferențiar Svetlana Pleșca

12:30 – 12:50  Miastenia gravis. Actualități în diagnostic și tratament. Lisnic Vitalie, cercet. șt. principal LVN, 20 min

12:50 – 13:05  Tulburările de respirație în somn la pacienții cu maladii neuro-musculare. A. Lupușor, cercet. șt. stagiar LNF, 15 min

13:05 – 13:25  Abordari moderne ale patologiei coloanei vertebrale cervicale. Pleșca Svetlana, șef. Laborator  LVN, 20 min

13:25 – 13:40  Abordarea terapeutică și de reabilitare în relație cu subtipul de durere lombară. Melnic Adrian, cercet. șt. stagiar LVN, 15 min

13:40 – 14:00  Bola Parkinson, diagnostic și tratament. Protocol clinic național.Rotaru Lilia, cercet. șt. superior LNF, 20 min

14:00 – 14:20  Epilepsia cu crize epileptice nocturne. Chiosa Vitalie, asistent universitar, Catedra Neurologie Nr 2, FRSC, 20 min

14:20 – 14:35  Amiloidoza cerebrală. Gavriliuc Pavel, cercetător științific LBCVN, 15 min

14:35 – 14:50  Durerea cronica, probleme de sanatate publica. Grosu Oxana, cercet. șt.  LNF, 15 min