Conferință internațională „Cefaleea la copii și adolescenți”

În perioada 25-26 mai a avut loc Conferință internațională „Cefaleea la copii și adolescenți”, la care au participat speakeri invitați europeni și locali, leaderii de opinie internaționali în problema cefaleelor pediatrice – profesorii Ishaq Abu-arafeh (UK), Prab Prabhakar (UK), Aynur Özge (Turcia).
Conferința a fost una interactivă, foarte actuală și utilă pentru medicina practică.
Au fost prezentate cele mai noi abordări diagnostice si terapeutice în domeniul cefaleelor la copii, în lumina noii clasificări a tulburărilor cefalagice din 2018, au fost discutate cazuri clinice complicate și organizat un workshop.
Este o primă experiență reușită de colaborare mutuală dintre Societatea Internațională de Cefalee, Societatea de Pediatrie din RM și Societatea de Cefalee și Durere din RM.