Congresul al VI-lea al Neurologilor și Neurochirurgilor din Republica Moldova

În perioada de 02-05 octombrie 2017 va avea loc Congresul al VI-lea al Neurologilor și Neurochirurgilor din Republica Moldova.

Coordonatorul programului: dl Vitalie Lisnic, Președintele Societății Neurologilor din Republica Moldova, doctor habilitat în Medicină, profesor universitar.

Locația: Hotelul „Radisson Blu Leogrand Hotel”, Sala Prut și Teatrul Național „Mihai Eminescu.

La Congres sunt invitați specialiști neurologi și neurochirurgi din: Israel, Regatul Unit, Turcia, Germania, Kazakhstan, Ucraina, Italia, Austria, România, Federația Rusă și Republica Moldova.

Congresului i se acordă 35 credite de educație medicală continuă, seria NN, codul XVII, pentru certificatele de participare, în conformitate cu pct. 8 din Regulamentul cu privire la cuantificarea creditelor pentru educația medicală continuă, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.58-p 1 din 03.05.2011.

Scopul Congresului al VI-lea al Neurologilor și Neurochirurgilor din Republica Moldova: Perfecționarea calității serviciilor medicale prin dezvoltarea, promovarea și implimentarea tehnologiilor moderne de diagnostic și tratament,  perfecționarea nivelului profesional al cadrelor medicale în domeniu și schimbul eficient de experiență.