Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Despre noi

1.Denumirea oficială:
Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie ”Diomid Gherman”.

2.Cadrul Administrativ:
Director  – Zapuhlîh Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, neurochirurg categoria superioară;
Vicedirector medical  – Misic Octavian, doctor în medicină, neurolog categoria superioară;
Vicedirector ştiinţă  – Timirgaz Valerii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, neurochirurg categoria superioară;
Contabil şef – Ureche Elena;
Asistenta principală – Veronica Adamachi, categoria superioară.

3. Adresa: MD-2028, strada Korolenco 2, municipiul Chişinău, Republica Moldova.

4. Punctele de contact:
Anticamera directorului: 022 829001, 022 737203, Fax.: +37322723259.
Şef secţie consultativă INN: 022 829044;
Registratura secţiei consultative: 022 829027, 022 725347.
Unitatea Primiri Urgente: 022 829026,  mob.068112112
Web-site: www.inn@md, e-mail: cancelaria@inn.md

5. INN este unica instituţie curativ-profilactică specializată, care asigură la nivel terțiar asistenţă medicală specializată de ambulatoriu şi spitalicească a pacienţilor cu maladii ale sistemului nervos, reprezintă baza ştiinţifică destinată implementării în practică a celor mai noi realizări ştiinţifice din domeniul neurologiei şi neurochirurgiei, acordă ajutor organizator-metodic instituţiilor medicale din ţară.

6. În incinta instituţiei activează 102 medici dintre care: doctori habilitaţi în medicină – 11 persoane, doctori în ştiinţe medicale – 16 persoane.

INN posedă metodologii progresive de diagnosticare:

 • Tomografie computerizată cerebrală 3D spiralată, inclusiv cu posibilitatea investigaţiei vaselor cerebrale (angio-computer tomografie);
 • Tomografie computerizată a coloanei vertebrale şi a altor părţi ale scheletului cu reconstrucţia volumetrică 3D;
 • Radiologie digitală;
 • Dopplerografie ultrasonografică transcraniană a vaselor magistrale cerebrale intra-şi extra – craniene;
 • Electroneuromiografie cu potenţiale evocate;
 • Electroencefalografie computerizată.

Aceste metodologii oferă posibilitatea de a stabili un diagnostic adecvat şi precoce al maladiilor complicate ale sistemului nervos central şi periferic.

7. INN asigură asistenţă medicală specializată de staţionar cu o capacitate totală de 170 de paturi spitaliceşti:

– Secţia Neurourgenţe cu terapie intensivă – 30 paturi;
– Secţia Neurologie Vasculara și Extrapiramidală – 30 paturi;
– Secţia Maladii Neuromusculare  – 30 paturi;
– Secţia Neurorecuperare primară – 30 paturi;
-Secţia Neurochirurgie vasculară – 25 paturi;
– Secţia Neurochirurgie spinală – 25 paturi;
– Secţia Reanimare – 8 paturi;

Misiunea INN este:

 • Facilitarea accesului pacienţilor la asistenţă medicală specializată şi înalt calificată;
 • Pronosticarea tendinţelor de morbiditate, mortalitate şi invaliditate prin bolile sistemului nervos;
 • Determinarea  impactului  bolilor neurologice  asupra  sănătăţii  publice,  situaţiei demografice;
 • Elaborarea (perfectarea) strategiilor de intervenţie;
 • Promovarea activităţilor profilactice la nivel de societate, comunitate şi individ;
 • Efectuarea evidenţei şi supravegherii medicale a persoanelor cu boli neurologice cronice şi cu evoluţie negativă;
 • Planificarea şi asigurarea tratamentului specializat – în dependenţă de mijloacele (resursele) acumulate.