Despre noi

1.Denumirea oficială:
Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie.

2.Cadrul Administrativ:
Director  – Zapuhlîh Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, neurochirurg categoria superioară;
Vicedirector medical  – Misic Octavian, doctor în medicină, neurolog categoria superioară;
Vicedirector ştiinţă  – Timirgaz Valerii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, neurochirurg categoria superioară;
Contabil şef – Ureche Elena
Asistenta principală – Veronica Adamachi, categoria superioară.

3. Adresa: 2028, strada Korolenco 2, municipiul Chişinău, Republica Moldova.

4. Punctele de contact:
Anticamera directorului: 022 829001, 022 737203, Fax.: +37322723259.
Şef secţie consultativă INN: 022 829044;
Registratura secţiei consultative: 022 829027, 022 725347.
Unitatea primiri urgente:022 829026, 022 737054, mob.068112112
Web-site: www.inn@md, e-mail: cancelaria@inn.md

5. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie (INN) a fost format  în urma reorganizării şi transformării Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Ştiinţifico-Practic Neurologie şi Neurochirurgie.

INN este unica instituţie curativ-profilactică specializată, care asigură la nivel terțiar asistenţă medicală specializată de ambulatoriu şi spitalicească a pacienţilor cu maladii ale sistemului nervos, reprezintă baza ştiinţifică destinată implementării în practică a celor mai noi realizări ştiinţifice din domeniul neurologiei şi neurochirurgiei, acordă ajutor organizator-metodic instituţiilor medicale din ţară.

INN este acreditat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare în domeniul ştiinţei şi inovării şi de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate în sistemul asigurărilor obligatorii de sănătate.

În sfera ştiinţei în INN activează 4 subdiviziuni ştiinţifice care conlucrează fructuos cu alte instituţii similare din Germania, Franţa, Suedia, Japonia, SUA, Rusia, România, etc., unde colaboratorii ştiinţifici îşi perfecţionează abilităţile şi cunoştinţele profesionale.

6. În incinta instituţiei activează 102 medici dintre care: doctori habilitaţi în medicină – 11 persoane, doctori în ştiinţe medicale – 16 persoane.

Din ei sunt atestaţi cu categoria superioară – 67 persoane, categoria I – 16 persoane, categoria II – 5 persoane. Asistă medicii în procesul curativ 169 asistenţi medicali (categoria superioară – 91 persoane; categoria I – 25 persoane; categoria II – 36 persoane, fără grad de calificare – 17).

INN posedă metodologii progresive de diagnosticare:

 • Tomografie computerizată cerebrală 3D spiralată, inclusiv cu posibilitatea investigaţiei vaselor cerebrale (angio-computer tomografie);
 • Tomografie computerizată a coloanei vertebrale şi a altor părţi ale scheletului cu reconstrucţia volumetrică 3D;
 • Radiologie digitală;
 • Dopplerografie ultrasonografică transcraniană a vaselor magistrale cerebrale intra-şi extra – craniene;
 • Electroneuromiografie cu potenţiale evocate;
 • Electroencefalografie computerizată.

Aceste metodologii oferă posibilitatea de a stabili un diagnostic adecvat şi precoce al maladiilor complicate ale sistemului nervos central şi periferic.

7. INN asigură asistenţă medicală specializată de staţionar cu o capacitate totală de 170 de paturi spitaliceşti:

– Secţia Neurourgenţe cu terapie intensivă – 30 paturi;
– Secţia Neurologie Vasculara și Extrapiramidală – 30 paturi;
– Secţia Maladii Neuromusculare  – 30 paturi;
– Secţia Neurorecuperare primară – 30 paturi;
-Secţia Neurochirurgie vasculară – 25 paturi;
– Secţia Neurochirurgie spinală – 25 paturi;
– Secţia Fizioterapie;
– Secţia Reanimare – 8 paturi;
– Laborator clinic;
– Farmacie spitalicească.

Misiunea INN este:

 • Facilitarea accesului pacienţilor la asistenţă medicală specializată şi înalt calificată;
 • Pronosticarea tendinţelor de morbiditate, mortalitate şi invaliditate prin bolile sistemului nervos;
 • Determinarea  impactului  bolilor neurologice  asupra  sănătăţii  publice,  situaţiei demografice;
 • Elaborarea (perfectarea) strategiilor de intervenţie;
 • Promovarea activităţilor profilactice la nivel de societate, comunitate şi individ;
 • Efectuarea evidenţei şi supravegherii medicale a persoanelor cu boli neurologice cronice şi cu evoluţie negativă;
 • Planificarea şi asigurarea tratamentului specializat – în dependenţă de mijloacele (resursele) acumulate.