Istoric

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie este instituția națională de vârf în asigurarea serviciului neurologic şi neurochirurgical înalt specializat, acordarea asistenței metodice organizaționale verigilor primare şi secundare ale serviciului medical din Republica Moldova, precum şi realizarea activităţii de cercetare, implementare în colaborare cu Centrele Științifice din ţară şi de după hotare.
Bastionul procesului de formare şi calificare profesională a specialiștilor neurologi din Moldova a fost renumitul profesor Boris Şarapov.

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie îşi ia originea de la formarea în 1947 a secției de neurologie  şi în 1952 a secției de neurochirurgie pe lângă Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie. În anul 1967 secțiile de neurologie şi neurochirurgie se transferă cu Dispensarul Psihoneurologic în actualul sediu.

Începând cu anul 2000 se înregistrează o optimizare şi consolidare a Serviciului Neurologic, au fost formate Secțiile de Neurorecuperare, de Boli Cerebro-Vasculare şi Neurourgenţe, de Afecţiuni paroxistice şi Cefalee, de Neurochirurgie Spinală şi de Neurochirurgie Cerebrală, cu un potenţial înalt specializat.

În 2001 devine Centru Ştiinţifico – Practic de Neurologie şi Neurochirurgie în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 567 din 5 iulie 2001 şi este o Instituţie Medico-Sanitară Publică, care activează sub egida Ministerului Sănătății al Republicii Moldova.

În 2006 conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14 decembrie 2005 i se conferă statutul de Institut de Neurologie şi Neurochirurgie  şi în 2008 – acreditarea ca organizaţie din sfera științei şi inovării prin decizia Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Certificat P nr. 029 din 30 octombrie 2008).

Astfel, în baza Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie activează Centre înalt specializate de neurologie şi neurochirurgie. Îşi ridică performanțele serviciul diagnostic în domeniile neurologiei şi neurochirurgiei, datorită asigurării cu echipament imagistic (Computer Tomograf), s-au extins posibilităţile şi accesul la explorări RMN (Rezonanța Magnetică Nucleară), angiografie cerebrală, neurooftalmologie şi altele.

Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie dispune de un sistem computerizat de prelucrare şi stocare a informaţiei despre pacienţi, care nu numai facilitează lucrul şi documentaţia medico-statistică, ci şi lucrul ştiinţific de cercetare, deschide perspectivele integrării proceselor de diagnostic şi tratament cu toate serviciile neurologice din ţară prin cadrul Telemedicinei de viitor.