Anunț proiect!

IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie anunță derularea unui proiect  cu acordul  Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, chemat să îmbunătățească condițiile de deservire atît a pacienților cît și a vizitatorilor.

Astfel, urmează a fi oferit în locațiune  un spațiu amplasat pe str.Korolenko, 2 mun. Chișinău aflat în incinta instituției prin procedura de negocieri directe, conform prevederilor legale pentru instalarea unor aparate de cafea și snack-uri.

Reieșind din cele expuse și în vederea evitării tergiversării implimentării proiectului, solicităm ofertanților examinarea posibilității de a veni cu o ofertă cît mai avantajoasă întru realizarea proiectului menționat.