Tel: 022 82 90 01, 022 73 72 03, Email: anticamera@inn.md

Conferința stiințifică ”Actualități în tratamentul patologiilor sistemului nervos”

La data de 13.09.2019, în cadrul Expoziției Internaționale specializate Moldmedizin&Molddent, ediția 2019, a avut loc  Conferința stiințifică ”Actualități în tratamentul patologiilor sistemului nervos”. Pentru participanți s-au oferit 6 credite de educație medicală continuă.

Moderatori:

Director general INN, d.h.ş.m., prof.univ. Grigore Zapuhlîh

Şef Catedra Neurologie 2, FRSC, USMF N.Testemiţanu, d.h.ş.m., Academician ASM Stanislav Groppa,

Şef catedra Neurologie 1 USMF N.Testemiţanu, d.h.ş.m., prof.univ. Mihail Gavriliuc

9:30 – 10:00 Deschiderea conferinţei. Cuvînt de salut din partea Moderatorilor.

10:00 -10:20 Importanţa examenului electrofiziologic în practica şi cercetarea neurologică.Gavriliuc Mihail, colaborator ştiinţific principal LBCVN.

10:20 -10:40 Prima experienţă de stentare a arterei carotide în Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie Diomid Gherman. Ghenadie Davîdov, medic neurochirurg INN.

10:40 – 11:00 Numărul de pass-uri si rezultatul trombectomiei mecanice.Gavriliuc Pavel, cercetător ştiinţific LBCVN.

11:00 -11:15 Tratamentul cu celule stern al afecţiunilor posttraumatice şi postischemice ale maduvei spinării. Eugen Midrigan, neurochirurg INN.

11:15 – 11:30 Ablaţia tumorilor intracerebrale maligne cu laser. Artur Cauia, sef Laboratoe NCHAR, INN.

11:30 -11:45 Mioclonus epileptic – particularităţi clinico-neurofiziologice. Anatolie Vatamanu, cercetător ştiinţific, Laborator BCV, IMU.

11:45 -12:00 Statusul epileptic non-convulsiv. Cristina Munteanu, cercetător ştiinţific, Laborator BCV, IMU.

12:00 – 12:30 Pauză de cafea

Sesiunea II Moderatori:

Cercetător ştiinţific principal Laborator Neurologie Funcţională, INN, profesor Ion Moldovanu,

Cercetător ştiinţific principal Laborator Vertebroneurologie, INN, profesor Vitalie Lisnic, Şef Laborator Vertebroneurologie, INN, conferenţiar Svetlana Pleşca

12:30 -12:50 Abordări moderne ale patologiei coloanei vertebrale cervicale. Pleşca Svetlana, şef. Laborator LVN.

12:50 -13:05 Programe comprehensive de reabilitare în patologia coloanei vertebrale. Melnic Adrian, cercet. şt. stagiar LVN.

13:05 – 13:20 Tratamentul fatigabilitatii. Vladimir Calpac

13:20 – 13:25 Importanta ritmurilor circadiene in neurologie. A. Lupuşor, cercet. şt. stagiar LNF.

13:25 -13:40 Boia Parkinson, diagnostic şi tratament. Actualităţi. Rotaru Lilia, cercet. şt. superior LNF.

13:40 -14:00 Perspective în managementul migrenei. Pavel Leahu, cercetător ştiinţific, Laborator BCV, IMU.

14:00 -14:20 Prevalenta cefaleelor primare Ia adolescenţi in Republica Moldova. Lozan Tatiana, cercet. şt. LNF.

14:20 -14:35 Modelul bio-psiho-social de management al pacientului cu durere cronică. Grosu Oxana, cercet. şt. LNF.