Raport/Plan

Raport de activitate 2016  —-Raport Anual_2016

Raport de activitate 2017 —- Raport Anual_2017

Plan achiziții 2018 — plan achizitii_2018

Raport de activitate 2018 (9 luni) —-Raport_2018_(9 luni)

Raport de activitate 2018 —–Raport anual_2018

Contract CNAM-INN —– Contract CNAM 2019

Plan achiziții 2019 (estimativ) —– Plan anual achizitii estimativ 2019

Plan achiziții 2019 —- plan achizitii 2019

Raport petiții 2019 (01.01.2019-31.07.2019) —– raport petitie 1 semestru

Registrul riscurilor  de coruptie —- Registrul riscurilor de coruptie

Raport al comisiei de selectare pentru tratament costisitor pentru sem I, 2019 —- raport tratament costesitor_2019_1sem