Evidență cadouri

Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și crearea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în IMSP INN ”Diomid Gherman” —Ordin Regulament Cadouri

 

Regulamentului de evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol  —– Regulamet cadouri

 

– În Registrul de evidență a cadourilor pentru perioada 05.01.2015-prezent au fost înregistrate 0(zero) cadouri.