Tel: 022 82 90 01, 022 73 72 03, Email: anticamera@inn.md

Diplome de onoare pentru cercetători științifici

În semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, responsabilitate și profesionalism, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și cu prilejul Zilei Științei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat la data de 7 noiembrie, diplome de onoare celor mai buni cercetători din țară.

În discursul său, secretarul de stat în domeniul cercetării, Elena BELEI a mulțumit întregii comunități științifice din Republica Moldova pentru noile cunoștințe obținute în baza cercetărilor fundamentale și aplicative și implementarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale. „Astăzi sărbătorim excelența în cercetare și inovare, vă felicităm pentru performanțele obținute și vă îndemn ca împreună cu Guvernul Republicii Moldova să ne concentrăm eforturile pentru sporirea performanțelor în cercetarea aplicativă, atragerea tinerilor și a investițiilor, dezvoltarea industriilor exportatoare, promovarea societății bazate pe cunoștințe, inclusiv prin fortificarea activităților de cercetare și de dezvoltare, inovare și transfer  tehnologic orientate spre eficiență și competitivitate”, a menționat oficialul.

Diploma Guvernului  a fost decernată mai multor cercetători științifici din Republica Moldova, printe care Domnului  Valerii Matcovschi – doctor habilitat în științe medicale, medic neurochirurg, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”. Dnul Valerii Matcovschi are o activitate în domeniul neurochirurgiei mai bine de 40 ani. În anul 1993-1995 în premieră de către Dlui a fost creată Sala de Neurochirurgie funcțională și Steriotactică pentru tratament chirurgical al bolnavilor cu epilepsie, boala Parkinson și Paralizie Cerebrală Infantilă, creînd de sinestătător utilajul pentru efetuarea intervențiilor steriotactice.

La data de 23 iunie 2004, dlui Valerii Matcovschi i-a  fost conferit titlul științific de doctor în medicină în baza hotărîrii Consiliului științific specializat de pe lîngă Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”.

La data de 02 aprilie 2010 i s-a conferit titlul științific de doctor habilitat în medicină de către Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Educației și Științei din Federația Rusă, care a fost recunoscut și echivalat cu gradul științific de doctor habilitat în medicină, de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare la data de 03 octombrie 2013.

Pe parcursul anilor de activitate, dl Valerii Matcovschi și-a manifestat străduința în activitatea  sa de medic, fiind o persoană disciplinată, care manifestă mult tact și se bucură de respect în colectiv și printre pacienți. Aptitudinile sale profesionale aplicate în practică, i-au creat o autoritate pozitivă în colectivul în care lucrează.

Dnul Valerii Matcovschi obține rezultate remarcabile și în activitatea științifică, publicînd 32 articole științifice în domeniul neurochirurgiei, deține 18 brevete de invenții.

În perioada anilor 2016-2018, Dnul Valerii Matcovschi în premieră:

–  a inventat și implementat cultivarea artificială a celulelor gleoblastice la pacienți;

–  a determinat sensibilitatea celulelor gleoblastice la preparatele chimioterapice;

–  a efectuat intervenție neurochirurgicală ,, Instalarea cateterului porte în loja tumorii cu chimioterapia selectivă;

–  în premieră a fost efectuată investigația a reacției limfocitelor citotoxice la celulele gleoblastice;

–  în premieră a fost crescută linia celulară a glioblastiei, care oferă posibilitatea efectuării investigațiilor profunde în domeniul geneticii și imunologice tumorale;

–  în premieră a fost creat laboratorul culturologic, pentru creșterea celulelor tumorale;

Primele rezultate clinice fiind publicate în materialele Congresului Neurochirurgical Mondial din Belgrad, în 2019, fiind publicat internațional.

Cu Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din cadrul instituției noastre a fost decernată Dna Oxana Grosu – doctor în științe medicale, cercetător științific. Doamna doctor Grosu Oxana activează în instituția noastră în calitate de medic-neurolog, cercetător științific în Laboratorul Neurologie Funcțională din  anul 2011. Pe parcursul activității în calitate de cercetător științific şi anterior în postură de doctorandă la Catedra de Neurologie dna Dr. Grosu s-a manifestat ca un  tânăr specialist competent, cu un vast bagaj de cunoștințe în domeniul neurologiei şi motivație continuă spre autoperfecţiune. A participat activ în proiectele instituționale naționale și internaționale dând dovadă de profesionalism, capacitate de lucru în echipă și rezistență la stres.

D-na Oxana Grosu a inițiat teza de doctor în medicină sub conducerea  prof. univ., d.h.ș.m Ion Moldovanu şi consultanța prof. univ., d.h.ș.m. Aurel Grosu în anul 2009. A lucrat activ la însușirea metodologiei moderne de cercetare, colectarea şi examinarea pacienților, analiza statistică a rezultatelor obținute. Datele obținute au fost expuse în articole științifice, rapoarte la conferințe naţionale şi internaționale fiind apreciate înalt şi determinând discuții academice aprinse. Teza a fost susținută cu succes în octombrie 2014 iar doamnei  O. Grosu fiindu-i conferit titlul de doctor în științe medicale.

D-na Grosu Oxana posedă așa calități, ca bunăvoința, sensibilitatea şi delicatețea, aptitudini de a construi şi de a menține relații interpersonale stabile de prietenie şi colaborare. Toate acestea au determinat faptul, că D-na Grosu Oxana  este pozitiv apreciată din partea colegilor şi administrației Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie.

În anul 2018 dna Grosu a finalizat și prezentat cercetarea efectuată în comun cu Școala de management în Sănătate Publică cu titlul „ Managementul durerii cronice non – canceroase în sistemul de sănătate al Republicii Moldova”  care a prezenta rezultate de impact asupra dezvoltării sistemului de sănătate

 

Menționăm că „Ziua Științei” în Republica Moldova a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010, fiind organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO.