Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Simpozionul internațional în patologia cerebro-vasculară

Comitetului organizatoric al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, și Institutului de Neurochirurgie ”A.P. Romodanov ”, Kiev, Ucraina,

Vă informează despre desfășurarea ”Simpozionul internațional în patologia cerebro-vasculară” (Diagnostic, tratament endovascular, tromboliză, stenting, coiling, embolizare ONYX),

Data: 28-29 noiembrie 2019,

Locația: Courtyard by Marriott Hotel, mun. Chișinău, str. Arborilor 21/A.

Simpozionul se va desfășura cu implicarea specialiștilor din străinătate (Ukraina, Rusia, România, Turcia, Israel, Italia), care vor ține discursuri fundamentale consacrate întrebărilor actuale ale neurochirurgiei și neurologiei, cu scop de schimb de experiență dintre specialiști, și implicit ameliorarea calității acordării asistenței medicale populației Republicii Moldova.

Participanții vor primi certificate de participare, acreditate pentru educația medicală continuă, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Nu se percepe taxă de participare.

Materialele simpozionului și coffee break sunt oferite de către organizatori.

În baza celor expuse,  invităm medicii neurologi, neurochirurgi, imagiști și anesteziologi care activează în domeniu și rămînem deschiși pentru o colaborare prodigioasă pe viitor.

Pentru confirmarea participării vă rugăm să expediați e-mail: anticamera@inn.md, pînă la data de 20 noiembrie 2019.

Descarcă Programul știintific.pdf — Scientific Program

 


The organizing committee of the Institute of Neurology and Neurosurgery “Diomid Gherman”, and the Institute of Neurosurgery “A.P. Romodanov ”, Kiev, Ukraine,

Informs you about the “International Symposium in cerebrovascular pathology”

(Diagnosis, endovascular treatment, thrombolysis, stenting, coiling, ONYX embolization),

Date: November 28-29, 2019,

Location:  Courtyard by Marriott Hotel, Chisinau, Arborilor street 21 / A.

The symposium will be held with the involvement of specialists from abroad (Ukraine, Russia, Romania, Turkey, Israel, Italy), who will hold fundamental speeches devoted to the current questions of neurosurgery and neurology, with the purpose of exchanging experience between specialists, and implicitly improving the quality of the medical assistance to the population of the Republic of Moldova.

Participants will receive participation certificates, accredited for continuing medical education, provided by the legislation in force.

There is no participation fee.

The symposium materials and coffee break are provided by the organizers.

Based on the above, we invite neurologists, neurosurgeons, imagers and anesthesiologists who work in the field and we remain open for a wonderful collaboration in the future.

In order to confirm the participation, please send us e-mail: anticamera@inn.md, until November 20, 2019.

Download Scientific Program.pdf — Scientific Program