IMSP INN anunță cîștigătorii concursului de ocupare a funcțiilor vacante

Doamna Cotoman Ana și Ivanov Daniela candidați pentru funcția asistent medical se consideră învingători ai concursului pentru funcțiile vacante și sunt invitate în data de 17.05.2018, în bir 107 (Serviciul Resurse Umane) pentru încheierea Contractului individual de muncă.