IMSP INN anunță cîștigătorii concursului de ocupare a funcțiilor vacante

Ceban Vasile și Dragancea Daniela candidați pentru funcția asistent medical se consideră învingători a concursului pentru funcțiile vacante și sunt invitați în data de 06.07.2018, în bir 107 (Serviciul Resurse Umane) pentru încheierea Contractului individual de muncă.