IMSP INN anunță cîștigătorii concursului de ocupare a funcțiilor vacante

Domnul Pojar Sergiu și domnul Purici Vasile candidați pentru funcția de asistent medical,  Doamna Parasiuc Maria candidat pentru funcția de medic de urgență se consideră învingători ai concursului pentru funcțiile vacante și sunt invitați în data de 28.02.2018, în bir 107 (Serviciul Resurse Umane) pentru încheierea Contractului individual de muncă.