INN anunță ciștigătorii concursului de ocupare a funcțiilor vacante de asistent medical

Doamna Guranda Ana e se consideră învingători al concursului pentru funcția vacantă de asistent medical și sunt invitați în data de 04.10.2017, în bir 107 (Serviciul Resurse Umane) pentru încheierea Contractului individual de muncă