INN anunță ciștigătorii concursului de ocupare a funcțiilor vacante de farmacist

Doamna Guranda Ana e se consideră învingător al concursului pentru funcția vacantă de farmacist și este invitata în data de 04.10.2017, în bir 107 (Serviciul Resurse Umane) pentru încheierea Contractului individual de muncă