INN anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie anunţă  prelungirea concursului pentru suplinirea posturilor vacante și temporar vacante, după cum urmează:

MEDIC- AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII MEDICALE  – 0.5 post

MEDIC BOLI INTERNE – 0.5 post

MEDIC FARMACOLOG – 1 post (Temporar)

MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG2 posturi

MEDIC EPIDIMIOLOG – 0.5 post

MEDIC METODIST – 1 post

MEDIC LABORANT – 0.5 post

MEDIC TRANSFUZIOLOG – 0.5 post

MEDIC COORDONATOR TRANSPLANT – 0.5 post

MEDIC DE URGENȚE – 1,5 post 

ASISTENT MEDICAL (secț. neurologie, neurochirurgie, bloc operații, anestezie-reanimare) – 15 posturi

INFERMIERĂ – 10 posturi

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC STAGIAR (LABORATOR NEUROCHIRURGIE) – 1 POST (Temporar)

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 05 februarie 2018

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;
 • Copie carnet de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic;
 •  2 fotografii 3×4.

Cerințele postului (MEDIC):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii;
 • Corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției.

Cerințele postului (ASISTENT MEDICAL):

 • Studii medii de specialitate;
 • Deţinerea categoriei de calificare;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoștințe și competențe în acordarea asistenței medicale de urgență.