Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

INN „Diomid Gherman”, anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea posturilor vacante și temporar vacante

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă  prelungirea concursului pentru suplinirea posturilor  vacante și temporar vacante, după cum urmează:

MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG – 3 posturi

ASISTENT MEDICAL (secț. neurologie, neurochirurgie, bloc operații, anestezie-reanimare) – 15 posturi

MEDIC STATISTICIAN – 1 post

MEDIC IMAGIST – 1 post

FARMACIST – 1 post

INFIRMIER – BUFETIER – 5 posturi

SORĂ ECONOMĂ – 2 posturi

Termenul limită de prezentare a dosarelor:  10 ianuarie  2020

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;
 • Copie carnet de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului (MEDIC):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii;
 • Corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției.

Cerințele postului (ASISTENT MEDICAL):

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoștințe și competențe în acordarea asistenței medicale de urgență.