Institutul de Neurologie și Neurochirurgie anunță cîștigătorii concursului de ocupare a funcțiilor vacante

Domna Golovei Raisa și Doamna Iacub Marina se consideră învingători al concursului pentru funcțiile vacante de farmacist și asistent medical și sunt invitate în data de 12.12.2017, în bir 107 (Serviciul Resurse Umane) pentru încheierea Contractului individual de muncă.