Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, acreditat pentru următorii cinci ani!

În conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate, în baza cererii depuse și Contractului de acreditare nr. 93 din 03.03.2020, Agenția Naționlă pentru Sănătate Publică a organizat în perioada 23-24  iulie 2020 evaluarea IMSP INN „Diomid Gherman”.
Evaluarea a fost efectuată de către o echipă de experți în domeniul sănătății.
În rezultatul evaluării instituției, analizei rapoartelor experților și raportului final, constatărilor pe parcursul vizitei efectuate de reprezentanții Agenției, s-a stabilit că activitatea instituției corespunde Standardelor de evaluare și acreditare din domeniu în 93,4%.
Urmare a rezultatelor obținute, la ședința Direcției Autorizare și Acreditare în Sănătate din 27.07.2020, proces verbal nr. 42, a fost adoptată unanim decizia privind acreditarea Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”.