Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Mulțumire sponsorilor!

Din numele Institutului de Neurologie și Neurochirurgie  “Diomid Gherman”,

Vă adresăm mulțumiri ca semn de apreciere pentru sprijinul substanțial financiar acordat în buna organizare și desfășurare a Simpozionul internațional în patologia cerebro-vasculară (Diagnostic, tratament endovascular, tromboliză, stenting, coiling, embolizare ONYX).

Cu cele mai sincere urări de bine și în speranța unei colaborări fructuoase pe viitor.

Director,    Grigore ZAPUHLÎH