14.09.18 Conferința ştiinţifică „Actualități în tratamentul patologiilor sistemului nervos”

În conformitate cu prevederile ord. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 978 din 24 august 2018 „Cu privire la desfășurarea evenimentelor științifice și inovaționale în cadrul Expoziției Internaționale Specializate Moldmedizin & Molddent, ediția 2018”, ord. nr.967 Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din 20 august 2018 “Cu privire la organizarea Programului „Moldova Sănătoasă” în cadrul Expoziției Internaționale Specializate Moldmedizin & Molddent, în perioada 12-14 septembrie 2018”,

Se va organiza și desfășura în data de 14 septembrie 2018, în cadrul Expoziției Internaționale specializate de echipamente medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a XXIV-a (CIE “MOLDEXPO” SA), Conferința ştiinţifică: Actualități în tratamentul patologiilor sistemului nervos.

P R O G R A M U L

Sesiunea I

Actualități în patologia vasculară medulară și cerebrală.

Management terapeutic și chirurgical.

Moderatori:

Director general INN, d.h.ș.m., prof.univ. Grigore Zapuhlîh

Șef Catedra Neurologie 2, FRSC, USMF N.Testemițanu, d.h.ș.m., Academician AȘM Stanislav Groppa,

Șef catedra Neurologie 1 USMF N.Testemițanu, d.h.ș.m., prof.univ. Mihail Gavriliuc

9:30 – 10:00    Deschiderea conferinței. Cuvînt de salut din partea Moderatorilor.

10:00 – 10:20  Claudicația medulară intermitentă: patogenie, manifestări clinice, diagnostic și tratament. Gavriliuc Mihail, colaborator științific principal LBCVN, 20 min

10:20 – 10:35  Factorii de risc ai accidentului vascular cerebral ischemic. Daniela Efremova, cercetător științific, Laborator BVC, IMU, 15 min

10:35 – 10:50      Rolul biomarkerilor în managmentul accidentelor vasculare cerebralei schemice. Costru – Tașnic Elena, asistent universitar, catedra Neurologie USMF

10:50 – 11:05  Tratamentul prin tromboliză al accidentului vascular cerebral ischemicIgor Crivorucica, cercetător științific, Laborator BVC, IMU, 15 min

11:05 – 11:25  Cazuri clinice complexe de neurochirurgie vasculara. Andronachi Victor, conferentiar universitar, Catedra Neurochirurgie USMF.

11:25 – 11:40  Chirurgia anevrismelor gigante. Preguza Ion, 15 min

11:40 – 12:00  Rezultatele tratamentului chirurgical al pacienților cu stenoză de arteră carotidă pe fundal de AVC ischemic constituit. Adrian Bodiu, cercetător științific LNAR, 20 min

12:00 – 12:30 Pauză de cafea

Sesiunea II

Actualități în patologia neuromusculară și vertebrală, neurodegenerativă.

Moderatori:

Cercetător științific principal Laborator Neurologie Funcțională, INN, profesor Ion Moldovanu,

Cercetător științific principal Laborator Vertebroneurologie, INN, profesor Vitalie Lisnic,

Șef Laborator Vertebroneurologie, INN, conferențiar Svetlana Pleșca

12:30 – 12:50  Miastenia gravis. Actualități în diagnostic și tratament. Lisnic Vitalie, cercet. șt. principal LVN, 20 min

12:50 – 13:05  Tulburările de respirație în somn la pacienții cu maladii neuro-musculare. A. Lupușor, cercet. șt. stagiar LNF, 15 min

13:05 – 13:25  Abordari moderne ale patologiei coloanei vertebrale cervicale. Pleșca Svetlana, șef. Laborator  LVN, 20 min

13:25 – 13:40  Abordarea terapeutică și de reabilitare în relație cu subtipul de durere lombară. Melnic Adrian, cercet. șt. stagiar LVN, 15 min

13:40 – 14:00  Bola Parkinson, diagnostic și tratament. Protocol clinic național.Rotaru Lilia, cercet. șt. superior LNF, 20 min

14:00 – 14:20  Epilepsia cu crize epileptice nocturne. Chiosa Vitalie, asistent universitar, Catedra Neurologie Nr 2, FRSC, 20 min

14:20 – 14:35  Amiloidoza cerebrală. Gavriliuc Pavel, cercetător științific LBCVN, 15 min

14:35 – 14:50  Durerea cronica, probleme de sanatate publica. Grosu Oxana, cercet. șt.  LNF, 15 min

Lista Medicilor Neurologi și Neurochirurgi invitaţi la

Conferinţa ştiinţifică Actualități în tratamentul patologiilor sistemului nervos din 14.09.2018

Zapuhlih Grigore INN

 

 

Gherman Igor
Galearschi Vasile
Andronachi Victor
Parpaut Valeriu
Matcovschi Valeriu
Vicol Valeriu
Moraru Vladimir
Gumeniuc Anatolie
Zagurschi Augustin
Melentiev Iurie
Maxian Viorel
Bodiu Adrian
Lisii Dan
Bostan Alexandru
Dorosenco Stas
Capsamun Dumitru
Perguza Ion
Cicala Alexandra
Bobeico Sergiu
Vitalie Lisnic
Elena Manole
Mihail Gavriliuc
Ala Ababii
Irina Cernei
Larisa Chetrari
Mihaela Chistruga
Ina Cojocaru
Lidia Cojocaru
Pavel  Gavriliuc
Catalina Guranda
Evghenia Hacina
Galina Corcea
Lilia Cosciug
Svetlana Plesca
Angela Feodorovici
Elena Costru-Tasnic
Ion Moldovanu
Adrian Lupusor
Octavian  Misic
Stela Odobescu
Olesea Odainic
Violeta Maticiuc
Lilia Rotaru
Marina Sangheli
Șumleanschi Alexandru SCR

 

Eftodiev Eduard
Bodiu Aurel
Borodin Sergiu
Inga Cusnir
Rodion Serebreanschii
Crihan Anatolie Spitalul pentru copii nr.3

 

Dogaru Constanta
Ciobanu Lucia
Leanca Angela
Ignatenco Carolina
Predenciuc Nicolae
Andronic Mihai IMU

 

Peciul Andrei
Toma Sergiu
Rusu Tatiana
Cauia Artur
Cravcsecu Iurii
Feghiu Ion
Glavan Iulian
Postolache Roman
Olga Romanciuc
Bolduma Dorin
Ion Marina
Nagacevschi Leonid
Kapusteanschi Anatol
Gorea Vladislav
Postolachi Vasile
Sula Maxim IMC

 

Bajurea Ala
Plesca Andrei
Litovcenco Anatol
Scutaru Vadim
Rata Oleg
Svetlana Hadjiu USMF

 

Irina Coloman
Cornelia  Lazar
Vera Ciobanu Institutul de Medicină Urgentă

 

Dumitru Ciolac
Vitalie Chiosa
Daniela Catereniuc
Nina Boghean
Victoria  Cosciug
Igor Crivorucica
Cristina Damian
Daniela Efremova
Aurelia Glavan
Danu Glavan
Nadejda Gorincioi
Alexandru Gasnas Centrul Național de Medicină Urgentă

 

Stanislav Groppa
Liliana Iuhtimovschi Institutul de Medicină Urgentă

 

Victor  Juc
Pavel Leahu
Gabriela Lisinschi
Alexandru Matei
Cristina Munteanu
Renata Racila
Victoria  Satula
Natalia Stoianov
Anatolie  Vataman
Nina Bujinov Spitalul Clinic Sfînta Treime

 

Valeriu More
Tudor Bezer
Larisa Negru Spitalul Ministerul Sănătății

 

Adrian Salari
Cornel Nogai Spitalul Arhanghel Mihail
Cornelia Calcîi Institutul Mamei și Copilului
Oxana Tcacenco IMSP CNDM
Irina Bicos CMF1
Zinaida Caraman AMT Centru
Corina Griu CMF2
Angela Spinu CCD Ciocana
Ala Rabei CCD Centru
Natalia Zghibarța CMF2, AMT Botanica
Angelina Popovici SCMS
Ala Siric CRRC
Cristina Craciun CMF Nr. 11
Igor Scobioala IMSPACSR

 

Victoria  Duca
Danu Adrian Medpark

 

Eugen Gavriliuc
Gaina Viorel Spital MAI

 

Sohotchi Severin
Diana  Pîrvu CMI NOVAMED
Ala  Tribusean SR Strășeni
Cioclea Lilian SR  CAHUL
Guranda Viorel SCM  BALTI

 

Deliu Constantin
Buciaţchi Valeriu SR  ANENII NOI
Postica Veronica SR  CĂUŞENI

 

Exari Valeriu
Stegărescu Larisa SR CRIULENI

 

Jovmir  Galina
Irina Gusacinschi SR IALOVENI

 

Ludmila Cucu
Dolghier Valentina

 

SR  HÎNCEŞTI
Ţurcan Gheorghe SR  ORHEI
Benea  Ion

 

Pleşca Svetlana SR BRICENI
Luţişin Vasile

 

Lungu  Margareta SR CĂLĂRAŞI
Fistician Lidia
Frecauțanu Nicolae SR DROCHIA
Lavric Silvia

 

Dubălaru Boris SR  FLOREŞTI
Bolgaru Veceslav

 

Doina Valeriu SR UNGHENI
Bîrcă Tamara

 

Victor Rudco

 

SR EDINEŢ
Larisa Melnic
Istrati Larisa SR LEOVA
Chiorescu Eugeniu
Diacon Galina
Jardan Constantin  

SR STRĂŞENI

Vacari Constantin

 

Dereza Anatol SR ŞTEFAN VODĂ
Ceban Tamara

 

Muşînschi Veceslav SR REZINA
Florea  Tatiana
Petcova Deniza Constantin SR TARACLIA
Harco Ala SR COMRAT
Plahotniuc Ana