Anunț proiect

IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie anunță derularea unui proiect  cu acordul  Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, chemat să modernizeze sistemul serviciilor medicale de înaltă performanță.

Astfel, urmează a fi oferit în locațiune a unor spații amplasate pe str.Korolenko, 2 mun. Chișinău aflate în incinta instituției prin procedura de negocieri directe, conform prevederilor legale pentru instalarea unui utilaj medical de ultimă generație, care substanțial va extinde posibilităţile de diagnosticare a pacienților (Imagistica Rezonanță Magnetică 3T specific pentru neurovizualizare cu o rezoluție inaltă, protocoale performante și viteză de procesare superioară celor din dotare, dotat cu injector automat, DICOM printer, 2 statii de postprocesare medicale, UPS).

Reieșind din cele expuse și în vederea evitării tergiversării implimentării proiectului, solicităm ofertanților examinarea posibilității de a veni cu o ofertă cît mai avantajoasă întru realizarea proiectului menționat.

Tel. de contact: 079706280 Tatiana Pleșcan