Tel: 022 82 90 01, 022 73 72 03, Email: anticamera@inn.md

Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat în cadrul Seminarului Științific de Profil -13.06.2019

Se anunţă discutarea tezei de doctor în medicină a Dnei Tatiana Lozan, doctoranda Institutului de Neurologie și Neurochirurgie  “Diomid Gherman”

Conducător ştiinţific:  Stela Odobescu, dr. hab. in șt. med., conferențiar cercetător

Tema tezei: “Aspectele epidemiologice și medico-sociale ale cefaleelor primare la adolescenți”

Specialitatea  321.05 Neurologie clinică

Data  13.06.2019

Ora    14.00

Local  Institutul de neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman”, sala “Diomid Gherman”