INN anunță cîștigătoarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante

Doamna Bumbu Anastasia candidat pentru funcția asistent medical se consideră învingătoare a concursului pentru funcțiile vacante și este invitată în data de 05.06.2018, în bir 107 (Serviciul Resurse Umane) pentru încheierea Contractului individual de muncă.