INN anunță cîștigătorii concursului de ocupare a funcțiilor vacante

Domnul Balan Gheorghe candidat pentru funcția asistent medical se consideră învingător ai concursului pentru funcțiile vacante și este invitat în data de 07.05.2018, în bir 107 (Serviciul Resurse Umane) pentru încheierea Contractului individual de muncă.