Tel: 022 82 90 01, 022 73 72 03, Email: anticamera@inn.md

INN anunță posturile vacante

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie anunţă  prelungirea concursului pentru suplinirea posturilor vacante și temporar vacante, după cum urmează:

 • MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG – 2 posturi
 • MEDIC METODIST – 0.5 post
 • MEDIC IMAGIST -1 post
 • ASISTENT MEDICAL (secț. neurologie, neurochirurgie, bloc operații, anestezie-reanimare) – 15 posturi
 • MEDIC STATISTICIAN 1 post
 • MEDIC AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII MEDICALE – 1 post
 • FARMACIST -1 post
 •  INFERMIERĂ – 5 posturi 
 • BUFETIERĂ – 3 posturi
 • SORĂ ECONOMĂ – 2 posturi
 • ELECTRICIAN – 1 post

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 31 august 2018

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;
 • Copie carnet de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului (MEDIC):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii;
 • Corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției.

Cerințele postului (ASISTENT MEDICAL):

 • Studii medii de specialitate;
 • Deţinerea categoriei de calificare;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoștințe și competențe în acordarea asistenței medicale de urgență.