Se anunță candidații admiși pentru concursul funcțiilor vacante

Dna Bolocan Victoria, Ursu Anastasia, Sculea Victoria, Rotaru Daniela, candidați pentru funcția vacantă de asistent medical, sunt invitate la interviu pentru data de 28.08.2019, ora 13.30, în bir.107, Serviciul Resurse Umane, str. Korolenko 2.