Se anunță câștigătorii concursului de ocupare a funcțiilor vacante

Dna Cojocaru Eugenia și  Cioroi Dorina candidați pentru funcția vacantă de medic imagist,  se consideră învingători a concursului de ocupare a posturilor vacante și sunt invitate pentru semnarea Contractului Individual de Muncă în data de 25.04.2019, în bir.107, Serviciul Resurse Umane, str. Korolenko 2.