Se anunță cîștigătorii concursului de ocupare a funcțiilor vacante

Dna Țîgănaș Eugenia candidat pentru funcția de asistent medical se consideră învingător a concursului pentru funcția vacanta și este invitata în data de 03.08.2018, în bir 107 (Serviciul Resurse Umane) pentru încheierea Contractului individual de muncă.