Sedința anuală privind activitatea IMSP INN pentru anul 2017

În data de 14.02.2018,  a avut loc Adunarea anuală a reprezentanţilor colectivului INN, în cadrul căreia directorul dl Grigore Zapuhlîh a prezentat „Raportul de activitate a IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie pentru anul 2017”. La ședință au participat dl Boris Gîlcă, secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și dl Juolas Galdekas, Înalt Consilier UE.

 

În program a fost inclus Raportul de activitate al IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie pentru anul 2017, și Expunerile în baza raportului anual de activitate de către: prof. univ., d.h.ş.m., şef Catedră neurologie USMF „N.Testemiţanu” Mihail Gavriliuc, prof. univ., d.h.ş.m., cercetător ştiinţific principal secţia Ştiinţă Ion Moldovanu, prof. univ., d.h.ş.m., vicedirector ştiinţă şi inovare Valerii Timirgaz, d.h.ş.m., medic neurochirurg Valerii Matcovschii, prof. univ., d .h.ş.m, şef catedră Reabilitare Medicală şi Medicină Fizică USMF „N.Testemiţanu”Oleg Pascal, doctor în medicină, şef secţie Neurourgenţe Olesea Odainic.

Un discurs constructiv l-a avut Dl Boris Gîlcă, secretar general al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care a accentuat că INN în anul 2017, a avut multe reușite, comparativ cu alte instituții medicale. A vorbit despre politica de dezvoltare a medicinii și direcțiile prioritare.

Dl Juozas Galdikas, înalt Consilier UE, a vorbit despre acordul deasociere cu UE. A urat succes colectivului și a menționat că este dispus de a colabora cu Institutul de Neurologie și Neurochirurgie.