Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Simpozion

Prin prezenta, Comitetului organizatoric al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, și Institutului de Neurochirurgie ”A.P. Romodanov ”, Kiev, Ucraina, Vă informează despre desfășurarea ”Simpozionul internațional în patologia cerebro-vasculară” (Imagistica, tratament endovascular, tromboliză, stenting, coiling, embolizare ONYX), în perioada de 28-29 noiembrie 2019, în Hotel Courtyard by Marriott, mun. Chișinău, str. Arborilor 21/A. (Programul  se anexează.)

Program_Simpozion_RO

Program_Simpozion_EN

Simpozionul se va desfășura cu implicarea specialiștilor din străinătate (Ukraina, Rusia, România, Croația, Turcia, Italia), care vor ține discursuri fundamentale consacrate întrebărilor actuale ale neurochirurgiei și neurologiei, cu scop de schimb de experiență dintre specialiști, și implicit ameliorarea calității acordării asistenței medicale populației Republicii Moldova.

Participanții vor primi certificate de participare, acreditate pentru educația medicală continuă, prevăzute de legislaţia în vigoare, deasemenea ținem să menționăm faptul că nu se percepe taxă de participare.

În baza celor expuse,  invităm medicii neurologi, neurochirurgi, imagiști și anesteziologi care activează în instituția Dumneavoastră și rămînem deschiși pentru o colaborare prodigioasă pe viitor.

 

Pentru participare vă rugăm să expediați numele, funcția și instituția în care activați, la adresa elecronică: anticamera@inn.md, pînă la data de  1 noiembrie 2019.