Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Work-shop: Școala pacientului cu tulburări cognitive

Pe 03.12.2021 va avea loc Work-shop-ul: „Școala pacientului cu tulburări cognitive”.

  • Data, locul desfășurării: On-line, 03.12.2021, 15:00
  • Organizatorii: Conferențiar Lilia Rotaru, Cercetător științific Oxana Grosu, Comitet științific
    (se actualizează)
  • Publicații pentru volumul 3 BASM (denumiri, autori)
  • Condiții de participare: Medici neurologi din RM, la invitația INN, cu dispoziția MS (o vom publica în timpul apropiat)
  • Persoana de contact: Nume, tel, e-mail
  • Programul manifestării: (se actualizează)