Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie anunţă concursul pentru suplinirea posturilui vacant

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie anunţă concursul pentru suplinirea postului vacant:

MEDIC NEUROLOG URGENȚE (secția internare) – 1 post

Cerințele postului:

  • Cetăţean al Republicii Moldova;
  • Studii universitare şi postuniversitare medicale;
  • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu;
  • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
  • Cunoaşterea limbii de stat;
  • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
  • Cunoașterea calculatorului;
  • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii;
  • Corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 10 aprilie  2017

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

•   Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;

•  Curriculum vitae;

•  Copia actului de identitate;

• Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;

•  Copie carnet de muncă;

•  Certificatul medical, forma 086-e;

•  2 fotografii 3×4.