Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Se anunță prelungirea Concursul de ocupare a Posturilor Vacante!

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă  prelungirea concursului pentru suplinirea posturilor  vacante și temporar vacante, după cum urmează:

MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG – 3 posturi

ASISTENT MEDICAL (secț. neurologie, neurochirurgie, bloc operații, anestezie-reanimare) – 15 posturi

MEDIC STATISTICIAN – 1 post

MEDIC IMAGIST – 2 posturi

FARMACIST – 1 post

INFIRMIER – BUFETIER – 5 posturi

SORĂ ECONOMĂ – 2 posturi

Termenul limită de prezentare a dosarelor:  20 septembrie  2019

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;
 • Copie carnet de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului (MEDIC):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii;
 • Corectitudine şi respectarea valorilor de bază ale instituției.

Cerințele postului (ASISTENT MEDICAL):

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoștințe și competențe în acordarea asistenței medicale de urgență.