Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Contacte

MD -2028  mun. Chişinău,  str. Korolenco, 2 

Registratura 022 82 90 27 / 022 72 43 57

fax:
022 72 32 59; e-mail: anticamera@inn.md; cancelaria@inn.md.

Director (anticamera) Dolghi Vladimir 022 82 90 01
Vicedirector medical Misic Octavian 022 82 90 04
Vicedirector știință Gavriliuc Mihail 022 82 90 03
Secția Anestezie Anghel Alexandru 022 82 90 49
Secția Consultativă Veltman Eduard 022 82 90 22
Secția Maladii Neuromusculare Chetrari Larisa 022 82 90 56
Secția Neurologie vasculară și extrapiramidală Corcea Galina 022 82 90 51
Secția Neurorecuperare Feodorovici Angela 022 82 90 74
Unitatea Primiri Urgențe Grumeza Alexandru 022 82 90 26
Bloc Operații Preguza Ion 022 82 90 91
Secția Neurochirurgie Spinală Melentiev Iurie 022 82 90 46
Secția Neurourgențe Odainic Olesea 022 82 90 41
Secția Neurochirurgie Endovasculară Părpăuț Vladimir 022 82 90 52
Unitatea Terapia Intensivă STROKE Roibu Calin 022 82 90 45
Secția Reanimare Gheceva Oxana 022 82 90 61
Secția Fizioterapie și balneoterapie Marjin  Constantin 022 82 90 35
Secția Radiologie și Imagistică medicală Arion Marian 022 82 90 47
Laborator clinic Gavriliuc Rodica 022 82 90 32
Asistenta șefă spital Adamachi Veronica 022 82 90 05
Secția monitorizare, integrare și evaluare a serviciilor medicale Vacari Iurie 022 82 90 13
Contabilitate (contabil șef) Varaniță Elena 022 82 90 11
Farmacia spitalicească Ana Guranda 022 82 90 12
Serviciul juridic și achiziții publice Enache Dinu 022 82 90 16
Serviciul resurse umane Druță Aliona 022 82 90 76
Serviciul economie și planificare Gusacinschi Vasile 022 82 90 00
Serviciul proiecte, protocol și secretariat Corneci Valeria 022 82 90 36
Serviciul securitate internă și pază Găină Vitalie 022 82 90 06
Secția infrastructură (inginer șef) Scurtu Eugen 022 82 90 60
Anticamera:  022 82 90 01

 

067207621
 Purtător de cuvânt – Dorina Blîndescu  022 82 90 01   068769476
Mihail Gavriliuc – vicedirector știință – d.h.ş.m., profesor universitar, șef catedră neurologie  022 82 90 03
Ion Moldovanu – d.h.ş.m., profesor universitar, cercetător ştiinţific coordonator 022 82 90 20
Stela Odobescu – şef laborator, d.h.ş.m., conferenţiar universitar 022 82 90 09
Oleg Pascal – d.h.ş.m, conferenţiar universitar 022 82 90 38
Vitalie Lisnic  – d.h.ş.m., profesor universitar, cercetător ştiinţific principal

Valerii Timirgaz – d.h.ș.m., conferențiar universitar, dr. neurochirurg

022 82 90 08

022 82 90 55

Lilia Rotaru – secretar ştiinţific, doctor în medicină  022 82 90 92