Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Activităţi ştiinţifice

Activitatea ştiinţifică în cadrul INN are drept scop optimizarea calităţii cercetărilor ştiinţifice în neurologie şi neurochirurgie în Republica Moldova prin implementarea rezultatelor obţinute în practica cotidiană, transferul tehnologiilor moderne de diagnostic şi tratament, colaborarea permanentă cu centrele ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. Actualmente în activitatea de cercetare-dezvoltare in INN sunt antrenaţi  11 doctori habilitaţi şi 19 doctori în medicină.

Activitatea ştiinţifică în INN se efectuează în cadrul a 4 subdiviziuni – laboratoare de cercetare ştiinţifică:

 •    Laboratorul Boli Cerebro-Vasculare si Neurorecuperare
 •    Laboratorul Neurologie Funcţională
 •    Laboratorul Vertebroneurologie
 •    Laboratorul Neurochirurgie, Anestezie şi Reanimare

 PROTOCOALE CLINICE NAȚIONALE elaborate

 1. Gavriliuc M., Lisnic V., Munteanu L., Găină D., Cucovici A. Protocol national. Sleroza laterală amiotrofică. (Aprobat la seminarul ştiinţific de profil Neurologie, Neurochirurgie și Neuroștiințe din 17.11.2016).
 2. Gavriliuc M., Lisnic V., Nacu A., Gavriliuc P. Jugurt O. Protocol national. Miastenia Gravis. (Aprobat la seminarul ştiinţific de profil Neurologie, Neurochirurgie și Neuroștiințe din 17.11.2016).
 3. Moldovanu I., Zapuhlîh G., Pavlic G., Rotaru L., Odobescu S., Matcovschii V., Lîsîi D. Protocol naț Boala Parkinson. (Aprobat la seminarul ştiinţific de profil Neurologie, Neurochirurgie și Neuroștiințe din 17.11.2016).
 4. Moldovanu I., Odobescu S., Rotaru L., Grosu O. Protocol naț Migrena. (Aprobat la seminarul ştiinţific de profil Neurologie, Neurochirurgie și Neuroștiințe din 17.11.2016).
 5. Gavriliuc M., Odinic O., Manole E., Filioglo A. Protocol naț Scleroza multiplă. (Aprobat la seminarul ştiinţific de profil Neurologie, Neurochirurgie și Neuroștiințe din 17.11.2016).
 6. Gavriliuc M., Odinic O., Manole E., Costru-Tașnic E. Protocol naț Meningita, encefalita și meningo-encefalita bacteriană. (Aprobat la seminarul ştiinţific de profil Neurologie, Neurochirurgie și Neuroștiințe din 17.11.2016).
 7. Pascal O., Duca V., Chihai V., Vizdoaga A., Tabirta A. Reabilitarea medicală a pacienților cu traumatism cranio-cerebral. (Aprobat la seminarul științific de profil Reabilitare Medicala din 10.11.2016).
 8. Pascal O., Pleșca S., Prepelița A., Chihai V., Vizdoaga A., Tabirta A. Reabilitarea medicală a bolnavului cu sindrom de post-laminectomie/discectomie. (Aprobat la seminarul ştiinţific de profil Reabilitare Medicala din 10.11.2016).

SAVANȚI DIN STRĂINĂTATE CARE AU VIZITAT INN

 1. Alin Știrban, profesor, doctor, Germania. Raport Tratamentul patogenic al neuropatie diabetice. 15.04.2016, Chișinău, Moldova
 2. Christian Mawrin, Directorul Institutului de Neuropatologie al Universității Otto-von-Guericke, Magdeburg, Germania. Actualitati in neuropatologie. Conferința Naționala cu participare internațională. Raportor  prof. univ. Chișinău 19 februarie 2016.
 3. Covalciuc Vladimir, d.h.ș.m., profesor al Academiei Europene de Științe Naturale, președintele Societății Reabilitologilor din Sankt Petersburg, Conducătorull Centrului Științifico-metodologic de Reabilitare din Sankt Petersburg, șeful secției de reabilitare SCM Nr38 din Sankt PetersburgȘdinta Societatii Neurologilor. Actualități în patologia cerebrovasculară (. Chișinău, 24.11.2016
 4. Mihaela Oros, Medic Primar – Pediatrie, Somnologie, Pneumologie pediatrică (București, România). Conferința Naționala cu participare internațională Tulburările de somn la copii. Conferința Naționala cu participare internațioală. Raport I: Somnul și igiena somnului la copii, Raport II: Tulburările de respirație în somn la copii. Chișinău, 25 martie 2016.
 5. Frank Bowling, philosiphy doctor, Unite Kingdom, raport Proceduri salvatoare de picior în ăngrijirea piciorului diabetic. 15.04.2016, Chișinău, Moldova
 6. Henry Houlden, Profesor în Neurologie și Neurogenetică, Șeful departamentului de Neurogenetică la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie din Marea Britanie, Șeful departamentului de Neurogenetică a Institutului de Neurologie de la University College London, Membru al Colegiului Regal al Medicilor din Marea BritanieConferința științifico-practică națională cu participare internațională. Actualități în neurogenetică. Chișinău 5.07.2016
 7. Ioan Andrei Vereșiu, conferențiar, doctor, Romania. Raport Analiza dostribuției regionale a problemelor de picior diabetic în România. 15.04.2016, Chișinău, Moldova
 8. Norina Alina Gâvan, doctor, Romania. Raport: Nu ești singur! Împreună putem face diferența! Problematica neuropatiei diabetice și a piciorului diabetic în România. 15.04.2016, Chișinău, Moldova
 9. Dr. Dafin Muresanu – Presedintele Societatii Neurologilor din Romania; Ședinta Societatii Neurologilor „Actualitati in patologia cerebrovasculara” 13.10.2016
 10. Dr. Natan Bornstein – Presedintele Societatii Neurologilor din Israel, Ședinta Societatii Neurologilor „Actualitati in patologia cerebrovasculara” 13.10.2016
 11. Professor Otto-von-Guericke, Magdeburg, Germania. Raport Actualitati in neuropatologie. Chișinău 19 februarie 2016.

STAGII CLINICE, TRAINING-URI

 1. Lupușor Adrian. 5th MDS-ES Winter School for Young Neurologists, Aarhus, Denmark, February 26-28,2016
 2. Rotaru Lilia. MDS-ES Summer school for Young Neurologists. Lisbon, 15-17.07.2016
 3. Odobescu S. International Evidence-Based Seminar „Cognitive Impairment in Mental and Neurological Disorders” Octombrie 07-09, Kiev, Ucraina
 4. Pleșca S. Workshop: Neurology, regional anaesthesia and pain management, 17 octombrie, 2016 UNDE????
 5. Timirgaz Valeriu. Curs de neuroendoscopie a bazei craniului, Institutul Burdenco, Moscova, Rusiia 10-30 IUNIE 2016. P.Kalinin
 6. Timirgaz Valeriu. Curs de neuroendoscopie în cadrul patologiilor neuropediatrice. Institutul Burdenco, Moscova, Rusia . Noiembrie 2016

TITLURI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE

 1. Pascal O. Titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar conferit în perioada de evaluare. Atestat de profesor universitar, seria PU Nr.0212 eliberat la 05 aprilie 2016, nr. 0122

COLABORAREA ȘTIINȚIFICĂ CU ALTE ORGANIZAȚII DIN SFERA ȘTIINȚEI ŞI INOVĂRII (INCLUSIV CU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR)

 1. Societatea Internațională de Cefalee. Organizarea manifestărilor științifice – am obținut un travel grant pentru organizarea secțiunii de Cefalee din cadrul Congresului V al Neurologilor din RM
 2. Federația Europeană de Cefalee. Participare la o manifestare științifică comună, cu oferirea a unui travel grant pentru 2 persoane din RM, EHF Christmas Meeting, Atena, Grecia, 10-13.12.2015.
 3. Societatea de Cefalee din Rusia. Organizarea unei manifestări științifice comune, cu invitația secretarului acestei societăți prof Vera Osipova în RM, cu 2 prelegeri
 4. Societatea Italiană de Cefalee, Mondino Center for Head pain and adaptive disorders Pavia, Italia Prof Cristina Tassorelli. Proiect comun de cercetare multinațional și multicentric ”How do patients call their migraine in different neolatin countries?„
 5. Centrul de Urgențe in Cefalei (Centre Urgences Cephalees), spitalul municipal Lariboisiere, Paris, Franț Proiect comun de cercetare ” Analiza profilului clinic al pacienților cu cefalee post-puncţie lombară şi eficienţa terapeutică a blood-patch-ului„
 6. Departamentul Tulburărilor de mişcare şi Neuropsihiatrie la Copii şi Adulţi, Insitutul de Neurogenetică, Luebeck, Germania. Proiect comun de cercetare ”Corelarea neuroanatomică a ticurilor și a fenomenelor sensorii în sindromul Gilles de la Tourette„
 7. Clinica de recuperare, Iași, România, Profesor Cristian Dinu Popescu. Colaborare în vederea constituirii unui proiect comun bilateral ”Tulburările vegetative la pacienții cu ictus cerebral„ în cadrul proiectului european Orizont 2020
 8. Centrul Swiss National Scientific Foundation. Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland (SCOPES 2013-2016). Parteneriat pentru Dezvoltarea Medicinii Somnului în Republica Moldova şi România (patnership for Development of Sleep Medicine in Moldova and Romania). Ion Moldovanu, Victor Vovc, Adrian Lupuș
 9. Institutul de fizică aplicată, Laboratorul de Optică cuantică a AȘM – șef laborator, prof Nicolae Enachi, conf Vlad Koroli. Proiect de cercetare comun Quantum Brain (Quantum Consciousness). Prof Ion Moldovanu, Victor Vovc

COMUNICĂRI ORALE INTERNAȚIONALE

 1. Lupușor A. Speaker la a III-ea Conferința de Somnologie Pediatrica cu participare interantionala „Apneea obstructiva în somn la copii – un sindrom adesea neindentificat”, 3-4 iunie 2016, Bucuresti, Romania
 2. Rotaru Lilia. Case presentation. L-Dopa responsive dystonia. MDS ES Summer School, Lisbon, Portugal, 16.07.2016
 3. Lisnic V.; Gavriliuc E.; Odainic O.; ChetrarI L.; Sangheli M.; Plesca S. Current concepts on Guillain-Barre syndrome. 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation. Cluj-Napoca, Romania, June 3, 2016.

COMUNICĂRI ORALE NAȚIONALE

 1.  Belenciuc A. Comunicare orală în cadrul Mesei Rotunde ″Acces = Abilitate” din cadrul proiectului Abilitarea persoanelor cu scleroza multipla organizata de Societatea de Scleroza Multipla din Republica Moldova. Chișinău, 31 martie 2016
 2. Lupușor A. Comunicare orală in cadrul conferinței dedicată studenților si tuturor persoanelor interesate de SOMNUL SĂNĂTOS și MEDICINA SOMNULUI. Medicina si cercetarea somnului : perspective – posibilități, modalități, resurse. 14 iulie 2016
 3. Pleșcan T. Conferința “zilele universitatii USMF”. Actualităţi în diagnosticul imagistic al accidentului vascular ischemic acut în fereastra terapeutică. Septembrie 2016

Moldovanu Ion – Conducător ştiinţific al tezei

 1. Moldovanu Ion. Conducător științific al tezei Migrena ca factor de risc in ischemiile cerebrale si coronariene (doctorand INN Violeta Maticiuc)
 2. Moldovanu Ion. Conducător științific al tezei Sindroamele algice la pacientii cu Boala Parkinson (doctorand Gabriela Pavlic, USMF).
 3. Moldovanu Ion. Conducător științific al tezei Sindromul algic la pacientii cu scleroza multipla (doctorand Cristina Voiticovschi-Iosob).
 4. Moldovanu Ion. Conducător științific al tezei Analiza profilului clinic al pacienţilor cu cefalee post-puncţie lombară şi eficiența terapeutică a blood-patch-ului (doctorand Diana Concescu, teza se realizează în cotutelă cu Centrul de Urgențe Cefalei, Spitalul Lariboisiere, Paris).
 5. Moldovanu Ion. Conducător ştiinţific al tezei Corelarea neuroanatomica a ticurilor şi a fenomenelor sensorii în sindromul Gilles de la Tourette (doctorand Valeria Sajin, teza se realizează în cotutelă cu Departamentul Tulburărilor de mişcare şi Neuropsihiatrie la Copii şi Adulţi, Insitutul de Neurogenetică, Luebeck, Germania).

 Odobescu Stela – Conducător ştiinţific:

 1. Odobescu Stela Conducător științific al tezei Aspectele epidemiologice şi medico- sociale ale cefaleelor primare la adolescenți, teza de doctor in medicina (doctorand Tatiana Lozan).
 2. Odobescu Stela Conducător științific al tezei Cefaleea de abuz medicamentos, aspecte clinice, psihologice, neurofiziologice şi terapeutice (doctorand Cristina Paladii).
 3. Odobescu Stela Conducător științific al tezei Sindromul disfuncțional respirator la pacienții cu migrenă cronică – studiu clinic şi psiho-fiziologic.  (doctorand Cristina Chicu-Hadârcă).

CONDUCĂTORI AI TEZELOR DE LICENȚĂ

 1. Adrian Lupusor – Conducător științific al lucrărilor de cercetare in cadrul Cercului de Fiziologie, Catedra Fiziologia Omului si Biofizica : grupa 1425 – Negru Eugenia – „Melatonina si modul actual de viata”
 2. Adrian Lupusor – Conducător științific al lucrărilor de cercetare in cadrul Cercului de Fiziologie, Catedra Fiziologia Omului si Biofizica  grupa 1419 – Bodnari Maria, Cojocaru Virginia – „Sportul, anxietatea si somnul”
 3. Adrian Lupusor – Conducător științific al lucrărilor de cercetare in cadrul Cercului de Fiziologie, Catedra Fiziologia Omului si Biofizica  grupa 1406 – Mardari Aurelia – „Fiziologia contraceptivelor hormonale”
 4. Adrian Lupusor – Conducător științific al lucrărilor de cercetare în cadrul Cercului de Fiziologie, Catedra Fiziologia Omului și Biofizica  grupa 1425 – Prepelita Madalina – „Durerea și somnul”
 5. Adrian Lupusor – Conducător științific al lucrărilor de cercetare în cadrul Cercului de Fiziologie, Catedra Fiziologia Omului și Biofizica  grupa 1401 – Peltec Insea – „Obezitatea și somnul”

Moldovanu Ion. Consultant științific al tezei de doctor

 1. Moldovanu Ion. Consultant ştiintific al tezei de doctor Manifestările oftalmologice la pacienții cu migrena cronica (doctorand Cristina Curca, medic oftalmolog, secția consultativa a INN)
 2. Moldovanu Ion. Consultant ştiintific al tezei de doctor Manifestarile clinice neuro-vegetative in sindromul premenstrual la femeile de vârsta reproductiva (doctorand Ina Mazur, ginecolog catedra ginecologie, spitalul municipal Nr 1)
 3. Moldovanu Ion. Consultant științific al tezei de doctor Particularitățile clinico-evolutive, psihologice si neuro-vegetative ale sarcinii si nasterii la adolescente (doctorand Svetlana Jubarca-Tulum, ginecolog, ICSOSMsiC)
 4. Moldovanu Ion. Consultant științific al tezei de doctor. Relația dintre ritmurile cardiac si respirator la sănătoși și pacienții cu atacuri de panica (Andrei Ganenco, asistent catedra de fiziologie, biofizică şi informatică USMF).

Moldovanu Ion. Consultant științific al tezei de doctor habilitat

 1.  Moldovanu Ion. Consultant științific al tezei de doctor habilitat Psihofiziologia patternului respirator, Svetlana Lozovan, conferenţiar al catedrei de fiziologie, biofizică şi informatică USMF, dşm. Elaborarea metodologiei cercetării (I. Moldovanu, V. Vovc, S. Lozovan)

CURSURI ELABORATE, ȚINUTE

 1. Corcea Galina. Prelegere pentru medicii de familie ”Principii de diagnostic si tratament al cefaleelor primare”  02.01.2016, Chişinău, CMF 9.
 2. Lupușor A. Curs: Medicina Somnului. Tulburarile de somn. Apneea obstructiva in somn. Sustinut la 11 mai AMT Ciocana, 9 mai CMF 8 Ciocana, 9 iunie CMF 6, 19 iulie AMT Botanica, 16 august CMF 2, 6 septembrie CMF 1, 19 octombrie SCM nr 3.
 3. Moldovanu Ion. Tulburările vegetative suprasegmentare, Lecţie pentru neurologii si medicii de familie, 28.04.16, Cahul
 4. Odobecu Stela. Cefalei primare. Abordări moderne (diagnostice, terapeutice), Lecţie pentru neurologii si medicii de familie 11.04.16.
 5. Odobecu Stela. Tulburarile vegetative. Insomniile.  Diagnostic si tratament. Lecţie pentru neurologii si medicii de familie. – Chisinau, CMF 8 – 4.04.2016
 6. Odobescu Stela. Cefalei primare. Cazuri clinice. Abodari moderne (diagnostice, terapeutice). Lecţie pentru neurologii si medicii de familie, Chisinau, 18 februarie 2016
 7. Odobescu Stela. Cefalei primare. Cazuri clinice. Abodari moderne (diagnostice, terapeutice). Lecţie pentru neurologii si medicii de familie, Chisinau, 24 martie 2016
 8. Odobescu Stela. Durerea neuropatică. Abordări moderne de diagnostic şi tratament, Lecţie pentru neurologii si medicii de familie 14.04.2016, Tiraspol
 9. Odobescu Stela. Tulburările vegetative. Insomniile. Diagnostic si tratament. Lecţie pentru neurologii si medicii de familie din teritoriu. Drochia, 28 ianuarie 2016
 10. Odobescu Stela. Tulburările vegetative. Insomniile. Diagnostic si tratament. Lecție pentru neurologii si medicii de familie din teritoriu. Florești, 10 februarie 2016
 11. Odobescu Stela. Tulburările vegetative. Insomniile. Diagnostic si tratament. Lecţie pentru neurologii si medicii de familie din teritoriu. Chisinau, CMF 7, 24 februarie 2016
 12. Pascal Oleg. Evaluarea funcțională şi reabilitarea medicală în afecțiunile aparatului locomotor. Chișinău 2016
 13. Pascal Oleg. Întroducere în reabilitare medicală şi medicină fizică, Chișinău 2016
 14. Pascal Oleg. Reabilitarea cardio-vasculară. Chișinău 2016
 15. Pascal Oleg. Reabilitarea medicală în afecțiunile sistemului nervos. Chișinău 2016
 16. Pleșca Svetlana. Conferinţa științifico-practică: ”Abordări moderne în diagnosticul și tratamentul durerii neuropate”. Centrele medicilor de familie. 22.09. 2016.
 17. Pleșca Svetlana. Conferinţa științifico-practică: ”Abordări moderne în diagnosticul și tratamentul durerii neuropate”. Centrele medicilor de familie. 22.09. 2016. Chisinau
 18. Pleșca Svetlana. Conferinţa științifico-practică: ”Abordări moderne în diagnosticul și tratamentul durerii neuropate”. Centrele medicilor de familie. 29.09. 2016. Chisinau
 19. Pleșca Svetlana. Conferinţa științifico-practică: ”Abordări moderne în diagnosticul și tratamentul durerii neuropate”. Centrele medicilor de familie. 26.10.2016, Balţi
 20. Pleșca Svetlana. Conferința științifico-practică: ”Managementul durerii lombare”04.04.2016, Chisinau
 21. Pleșca Svetlana. Conferința științifico-practică: ”Managementul durerii lombare” 20.04.2016 Falesti
 22. Pleșca Svetlana. Conferința științifico-practică: ”Managementul durerii în spate” 09 iunie 2016. Tiraspol.
 23. Pleșca Svetlana. Conferința științifico-practică: ”Radiculopatia lombo-sacrală: mecanisme, tratament și diagnostic” 27.10.2016, Chisinau
 24. Pleșca Svetlana. Conferința ştiinţifico-practică: ”Radiculopatia lombo-sacrală: mecanisme, tratament și diagnostic” 10.2016,  Comrat

DISTINCȚII INTERNAȚIONALE

 1. Lupușor Adrian. Travel grant for 5th MDS-ES Winter School for Young Neurologists, Aarhus, Denmark, February 26-28,2016
 2. Rotaru Lilia. Travel grant for MDS-ES Summer school for Young Neurologists. Lisbon, 15-17.07.2016

TEZE DE DOCTOR ÎN MEDICINĂ SUSȚINUTE

 1. Maticiuc V. ,,Migrena la pacienţi cu evenimente vasculare ischemice: cerebrale şi coronariene”, conducător ştiinţific: Ion Moldovanu, d.h.ş.m., prof.univ, consultant ştiinţific: Aurel Grosu, d.h.ş.m., prof.univ la data de 22.09.2016

INTERVIURI, EMISIUNI

 1. Interviu  pentru postul Jurnal TV la emisiunea „Deşteptarea sănătoasă  „Mirosurile puternice dau dureri de cap”,  07 martie 2016, ora 8.20 – colab. st. Galina Corcea.
 2. Emisiune TV, postul Jurnal TV, emisiunea Acasă devreme, reportaj Despre tremor. 02.2016 – cercet. st.sup Rotaru Lilia.
 3.  Emisiune in direct ”Acasa Devreme” – JurnalTV, tematica discutiei ”Igiena somnului la cei mici”, Adrian Lupusor, 29 ianuarie 2016
 4. Emisiunea „Discutii la o cafea” cu Doina Popa, canalul Prime TV, 21 septembrie 2016, 29.07.2016. Stela Odobescu
 5. Moldova 1. Emisiunea „Cine vine la noi” – Accidentele Vasculare Cerebrale, 28 septembrie 2016, Grumeza Alexandru
 6. Jurnal TV – Durerile de cap, octombrie 2016, Grumeza Alexandru
 7. Emisiune in direct Jurnal TV reportaj în cadrul emisiunii de dimineață – despre ritmul circadian ; persoanele matinale si visperale – (https://jurnaltv.md/ro/news/2016/6/13/sunte-i-bufni-e-sau-privighetori-10221440/). Lupușor A. 13 iunie 2016
 8. Emisiune in direct ”Acasa Devreme” Jurnal TV, tematica discuției “ De ce apar insomniile ?” (http://www.jurnaltv.md/ro/news/2016/10/3/de-ce-apar-insomniile-10247122/) Lupușor A. 3 octombrie 2016
 9. Emisiunea Tara lui Dogaru, PublikaTV – influenta micilor ecrane asupra somnului copiilor. Lupușor A. noiembrie 2016


INOVAȚII

 1. Lisnic Vitalie, Gavriliuc Mihail, Odainic Olesea, Manole Elena, Costru-Tașnic Elena, Gavriliuc Olga, Filioglo Andrei. Registrul instituțional al pacienților cu accident vascular cerebral. Nr5/02/16 din 25.02.2016
 2. Bodiu Adrian, Anghel Alexandru, Condrea Eugen, Timirgaz Valeriu, Vaculin Nicolai. Oximetria cerebrală în Endarterectomiile Carotidiene. Certificat de inovator Nr 6/03/16 din 30.03 2016
 3. Molovanu I., Maticiuc V. Metodele de apreciere a disfuncţiei endoteliale şi a stesului oxidativ  la pacienţii cu accidente cerebrale ischemice cerebrale şi cardiace. 7/04/16 din 070.04.2016
 4. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacienț Stimularea Profundă a Creierului: Date esențiale pentru pacienți. Certificat de inovator 8/19.10.16/08
 5. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacienț Boala Huntington: Date esențiale pentru pacienți. Certificat de inovator 8/19.10.16/05
 6. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacient Distonia: Date esențiale pentru pacienți. Certificat de inovator 8/19.10.16/07
 7. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S., Alexa V. Pliant informativ pentru pacienț Atrofia multisistemică: Date esențiale pentru pacienți. Certificat de inovator 8/19.10.16/03
 8. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacienț Paralizia Supranucleară Progresivă: Date esențiale pentru pacienți. Certificat de inovator 8/19.10.16/02
 9. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacienț Ticurile și Sindromul Tourette: Date esențiale pentru pacienți. Certificat de inovator 8/19.10.16/01
 10. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacient Tremorul esențial: Date esențiale pentru pacienți. Certificat de inovator 8/19.10.16/06
 11. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S., Alexa V. Tulburările cognitive și problemele comportamentale în boala Parkinson: Date esențiale pentru pacienț Certificat de inovator 8/19.10.16/04
 12. Certificat de inovator. Bodiu Adrian, Anghel Alexandru, Condrea Eugen, Timirgaz Valeriu, Vaculin Nicolai. Oximetria cerebrală în Endarterectomiile Carotidiene. Certificat de inovator Nr 6/03/16 din 30.03 2016

IMPLEMENTĂRI

 1. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacient Stimularea Profundă a Creierului: Date esențiale pentru pacienți
 2. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacient Boala Huntington: Date esențiale pentru pacienți
 3. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacient Distonia: Date esențiale pentru pacienți
 4. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S., Alexa V. Pliant informativ pentru pacienț Atrofia multi-sistemică: Date esențiale pentru pacienți
 5. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacient Paralizia Supranucleară Progresivă: Date esențiale pentru pacienți
 6. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacient Ticurile și Sindromul Tourette: Date esențiale pentru pacienți
 7. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S. Pliant informativ pentru pacient Tremorul esențial: Date esențiale pentru pacienți
 8. Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S., Alexa V. Tulburările cognitive și problemele comportamentale în boala Parkinson: Date esențiale pentru pacienți

LECTOR INVITAT ÎN STRĂINĂTATE

 1. Lupușor A. Raport la invitație(la a III-ea Conferința de Somnologie Pediatrica cu participare internațională „Apneea obstructiva in somn la copii – un sindrom adesea neidentificat”, Cefaleea matinala ca simptom al hipoventilatiei alveolare la pacienți cu patologie neuromusculara – prezentare de caz) Bucuresti, Romania. 3-4 iunie 2016
 2. Odobescu S. Raport — MIGRAINE. Epidemiological data and therapeutic options in the Republic of Moldova. Advisory Headache Specialists Board 2016. Congresul al III-lea al Neurologilor din Bosnia si Herzegovina cu participare internationala, 3.11.2016.
 3. Odobescu S. Ucraina Dnepropetrovsc (1.12.2016) – Seminar pentru medicii neurologi: Современная классификация, принципы диагностики мигрени и других первичных головных болей. Диагностика головных болей в странах постсоветского пространства: трудности и ошибки. Эффективное ведение пациентов с мигренью. Абортивное и профилактическое лечение. Коморбидность мигрени. Хроническая мигрень. Абузусная головная боль.  Клинические случаи.
 4. Odobescu S. Ucraina – Kiev (28.09.2016). Seminar pentru medicii neurologi in domeniul abordării multidisciplinare a Durerii: Современная классификация, принципы диагностики мигрени и других первичных головных болей. Диагностика головных болей в странах постсоветского пространства: трудности и ошибки.
 5. Odobescu S. Ucraina – Odesa (29.11.2016) – Seminar pentru medicii neurologi: Эффективное ведение пациентов с мигренью. Абортивное и профилактическое лечение. Коморбидность мигрени. Xроническая мигрень. Абузусная головная боль.  Клинические случаи.

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE organizate în țară
I Simpozion Moldo – Turc în NEUROONCOLOGIE. Chișinău, 2 decembrie 2016

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ ORGANIZATE

 1. Actualități în neuropatologie. Conferința Naționala cu participare internațională. Raportor  prof. univ. Christian Mawrin, Directorul Institutului de Neuropatologie al Universității Otto-von-Guericke, Magdeburg, Germania. Chișinău 19 februarie 2016.
 2. Tulburările de somn la copii. Conferința Naționala cu participare internațională organizată de Societatea de Pediatrie din Republica Moldova de comun cu Societatea de Neuropsihologie a Copilului și Adolescentului, Societatea de Medicină a Somnului din RM și  Centrul de Somnologie al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie din Moldova. Chișinău, 25 martie 2016.
 3. Conferința științifico-practică națională cu participare internațională. Neuropatia diabetică. Piciorul diabetic. O ecuație cu multe necunoscute. Chișinău, 15 aprilie 2016.
 4. Conferința științifico-practică națională cu participare internațională. Actualități în neurogenetică. Chișinău 5.07.2016 (Henry Houlden, Profesor în Neurologie și Neurogenetică, Șeful departamentului de Neurogenetică la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie din Marea Britanie, Șeful departamentului de Neurogenetică a Institutului de Neurologie de la University College London, Membru al Colegiului Regal al Medicilor din Marea Britanie; Viorica Chelban, Doctorand în Neurogenetica clinică la Institutul de Neurologie, University College London, Doctor onorific la Spitalul de Neurologie si Neurochirurgie din Londra)
 5. Expoziția Internațională MoldMedizin&MoldDent, Chișinău, 7-10.09.2016
 6. Manifestația Noaptea cercetătorului , Chișinău, 23.09.2016
 7. Ședinta Societatii Neurologilor „Actualități în patologia cerebrovasculara” 13.10.2016 (Prof. Dr. Dafin Muresanu – Președintele Societății Neurologilor din Romania; Prof. Dr. Natan Bornstein – Președintele Societății Neurologilor din Israel).

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ORGANIZATE

 1. Conferinței dedicată studenților si tuturor persoanelor interesate de SOMNUL SĂNĂTOS și MEDICINA SOMNULUI. 14 iulie 2016, Aula 15 (demisol), blocul didactic nr. 1” Leonid Cobâleanschi” al IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, str. N. Testemițanu 27
 2. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaționala „Reabilitarea medicală şi medicina sportivă: interacţiuni teoretico-practice” 30 septembrie-1 octombrie, 2016. Chişinău. RM
 3. Workshop „Transfer de cunoștințe şi practici de reabilitare pentru Republica Moldova” în cadrul Zilelor Universității şi Conferinței științifice anuale, (Invitaţi: Dr. Karin Bauer Dr.Marc Schaan Dr. Antje Dominok Dr. Cornelia Wilke Leipzig, Germania). 18-21 octombrie, 2016.Chişinău. RM.
 4. Ședința Societății Neurologilor în Republica Moldova. Vertijul și depresia în practica neurologică. Chișinău 24.03.2016
 5. Ședința Societății Neurologilor în Republica Moldova. Neuropatia diabetică. Piciorul diabetic. O ecuație cu multe necunoscute. Chișinău, 15.04.2016
 6. Conferința științifică consacrată Aniversării a 85 ani de la nașterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc cu genericul Actualități în Ftiziopulmonologie. Chișinău, 18.05.2016.
 7. Eveniment socio-cultural cu ocazia împlinirii a 70 ani e la înființarea primelor instituții de cercetare din Republica Moldova și a 55 ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei. Vatra, 12.06.2016
 8. Ședința Societății Neurologilor în Republica Moldova. Actualități în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sistemului nervos periferic. 17.06.2016
 9. Ședința Societății Neurologilor. Actualități în patologia cerebrovasculară (Covalciuc Vladimir, d.h.ș.m., profesor al Academiei Europene de Științe Naturale, președintele Societății Reabilitologilor din Sankt Petersburg, Conducătorul Centrului Științifico-metodologic de Reabilitare din Sankt Petersburg, șeful secției de reabilitare SCM Nr38 din Sankt Petersburg. Chișinău, 24.11.2016

MEMBRI AI COMITETULUI DE ORGANIZATE
ai manifestațiilor științifice naționale cu participare internațională

 1. Lupușor Adrian. Moldovanu Ion, Odobescu Stela, Rotaru Lilia. Tulburările de somn la copii. Conferința Naționala cu participare internațională organizată de Societatea de Pediatrie din Republica Moldova de comun cu Societatea de Neuropsihologie a Copilului și Adolescentului, Societatea de Medicină a Somnului din RM și  Centrul de Somnologie al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie din Moldova. Chișinău, 25 martie 2016.
 2. Pascal O. Conferința științifico-practică cu participare internaționala „Reabilitarea medicală şi medicina sportivă: interacțiuni teoretico-practice” 30 septembrie-1 octombrie, 2016. Chişinău. RM
 3. Pascal O. Workshop „Transfer de cunoştinţe şi practici de reabilitare pentru Republica Moldova” în cadrul Zilelelor Universităţii şi Conferinţei ştiinţifice anuale, (Invitaţi: Dr. Karin Bauer Dr.Marc Schaan Dr. Antje Dominok Dr. Cornelia Wilke Leipzig, Germania). 18-21 octombrie, 2016.Chişinău. RM.

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE

 1. Conferința științifico-practică Actualități în Reabilitarea persoanelor cu Accident Vascular Cerebral. 24 februarie 2016.
 2. Conferința științifico-practică Tratamentul chirurgical al ictusului ischemic. 25 februarie 2016
 3. Conferința științifico-practică Asocierea și combinarea mijloacelor fizioterapice in reabilitarea medicală. 26 februarie 2016.
 4. Conferinţa neurologilor cu tematica ,,Considerații clinico-diagnostice în tratamentul bolii Parkinson”, 22 martie 2016, Tiraspol, Republica Moldova.
 5. Ședința Societății Neurologilor în Republica Moldova. Vertijul și depresia în practica neurologică. Chișinău 24.03.2016
 6. Ședința Societății Neurologilor în Republica Moldova. Neuropatia diabetică. Piciorul diabetic. O ecuație cu multe necunoscute. Chișinău, 15.04.2016
 7. Conferința științifică consacrată Aniversării a 85 ani de la nașterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc cu genericul Actualități în Ftiziopulmonologie. Chișinău, 18.05.2016.
 8. Eveniment socio-cultural cu ocazia împlinirii a 70 ani e la înființarea primelor instituții de cercetare din Republica Moldova și a 55 ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei. Vatra, 12.06.2016
 9. Ședința Societății Neurologilor în Republica Moldova. Actualități în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor sistemului nervos periferic. 17.06.2016
 10. Ședința Societății Neurologilor. Actualități în patologia cerebrovasculară (Covalciuc Vladimir, d.h.ș.m., profesor al Academiei Europene de Științe Naturale, președintele Societății Reabilitologilor din Sankt Petersburg, Conducătorul Centrului Științifico-metodologic de Reabilitare din Sankt Petersburg, șeful secției de reabilitare SCM Nr38 din Sankt Petersburg. Chișinău, 24.11.2016

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 1. 20th International Congress of Parkinson Disease and Movement Disorders. Berlin, 19-23.06.2016 – Lilia Rotaru
 2. A III-ea Conferinta de Somnologie Pediatrica cu participare interantionala „Apneea obstructiva in somn la copii – un sindrom adesea neindentificat”, 3-4 iunie 2016, Bucuresti, Romania (Adrian Lupuşor).
 3. Al II-lea Congres Internațional al Societății din RM pentru studiul și managementul durerii. Chișinău, 20-22 octombrie, 2016.
 4. Conferința a 9-a pe Sindromul Tourette și Tulburări de Ticuri, (The 9th European Conference on Tourette Syndrome and Tic Disorders), 8-11.06.2016, Varșovia, Polonia
 5. Conferinţa internaţională RoNeuro Brain Days si 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation, 1-3 iunie 2016, Cluj-Napoca, România – Ion Moldovanu, Stela Odobescu.
 6. Congresul al V-lea al European Headache Federation – EHMTIC – 15-18 septembrie 2016, Glasgow, Marea Britanie.
 7. Congresul al XIV-lea al Societăţii de Neurologie din România – Bucureşti, România, 18-21 mai 2016 – Ion Moldovanu, Stela Odobescu, Diana Gaina.
 8. I Российский Конгресс Функциональных и Стереотаксических Нейрохирургов. 17-18 martie Москва,  НИИ Нейрохирургии им.акад.Н.Н.Бурденко, Россия
 9. Problem based learning, Aalborg, Denmark, 2016
 10. The 10th World Congress on CONTROVERSIES IN NEUROLOGY (CONy) Lisbon, Portugal, March 17-20, 2016 (Stela Odobescu, Violeta Maticiuc).
 11. The 2nd Congress of the European Academy of Neurology. Copenhagen, Denmark, May 28-31, 2016. Poster presentation Nr. P11271 – Victor Vovc, Adrian Lupuşor.
 12. WFNS World Congress of Neurosurgery, Istambul, Turkey
 13. 3-rd International Conference „Health Technology Management”, October 6-7, 2016, Chisinau.
 14. MDS-ES Summer school for Young Neurologists. Lisbon, 15-17.07.2016 (L.Rotaru)
 15. European Stroke Conference 2016,April 13 – 15, 2016 in Venice, Italy.
 16. 32 nd Congress of the ECTRIMS, 14-17 September 2016, London, UK
 17. Manifestația Noaptea cercetătorului , Chișinău, 23.09.2016
 18. Expoziția Internațională MoldMedizin&MoldDent, Chișinău, 7-10.09.2016
 19. The 2nd European Stroke Organisation Conferente 2016 , 10-12 mai 2016, Barcelona, Spain – Corcea Galina.

PARTICIPARE LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

 1. Actualități în neuropatologie. Conferința Națională cu participare internațională. Raportor  prof. univ. Christian Mawrin, Directorul Institutului de Neuropatologie al Universității Otto-von-Guericke, Magdeburg, Germania. Chișinău 19 februarie 2016.
 2. Tulburările de somn la copii. Conferința Naționala cu participare internațională organizată de Societatea de Pediatrie din Republica Moldova de comun cu Societatea de Neuropsihologie a Copilului și Adolescentului, Societatea de Medicină a Somnului din RM și  Centrul de Somnologie al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie din Moldova. Chișinău, 25 martie 2016.
 3. Conferința științifico-practică națională cu participare internațională. Neuropatia diabetică. Piciorul diabetic. O ecuație cu multe necunoscute. Chișinău, 15 aprilie 2016.
 4. Conferința științifico-practică națională cu participare internațională. Actualități în neurogenetică. Chișinău 5.07.2016 (Henry Houlden, Profesor în Neurologie și Neurogenetică, Șeful departamentului de Neurogenetică la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie din Marea Britanie, Șeful departamentului de Neurogenetică a Institutului de Neurologie de la University College London, Membru al Colegiului Regal al Medicilor din Marea Britanie; Viorica Chelban, Doctorand în Neurogenetica clinică la Institutul de Neurologie, University College London, Doctor onorific la Spitalul de Neurologie si Neurochirurgie din Londra)
 5. Expoziția Internațională MoldMedizin&MoldDent, Chișinău, 7-10.09.2016
 6. Manifestația Noaptea cercetătorului , Chișinău, 23.09.2016
 7. Ședința Societății Neurologilor „Actualități în patologia cerebrovasculara” 13.10.2016 (Prof. Dr. Dafin Muresanu – Președintele Societății Neurologilor din Romania; Prof. Dr. Natan Bornstein – Președintele Societății Neurologilor din Israel).

POSTERE INTERNAȚIONALE

Pavlic G, Moldovanu I., Diaconu N., L.Rotaru. Neuropsychiatric disturbances in Parkinson’s disease patients’ with chronic pain. Abstract book of 20th International Congress of Parkinson Disease and Movement Disorders. Berlin, 19-23.06.2016

PREȘEDINTE AL SEMINARULUI DE PROFIL

Moldovanu Ion — Președinte al seminarului științific de profil „Neurologia, Neurochirurgia, neuroştiinţe”.

PRESTARE DE SERVICII ÎN LABORATOARE ACREDITATE

Sajin V. Cercetător științific în Laboratorul de Tulburări de Mișcare și Neuropsihiatrie, Institut de Neurogenetică, Universitatea din Lübeck, Germania (Bewegungsstörungen und Neuropsychiatrie, Institut für Neurogenetik, Universität zu Lübeck, Deutschland)

PRESTARE DE SERVICII ÎN LABORATOARE NEACREDITATE

 1. Laboratorul de Neurologie Funcțională, INN
 2. Laboratorul Boli cerebrovasculare şi Neurorecuperare, INN
 3. Laboratorul Neurochirurgie Anestezie și Reanimare, INN
 4. Laboratorul Vertebroneurologie, INN
 5. Laboratorul de Reabilitare cardio-vasculara, IC

RAPOARTE ÎN PLEN LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE ORGANIZATE ÎN ȚARĂ

 1. Zapuhlîh G., Timirgaz V Neuro-oncology in Moldova. Raport în plen la I Simposion Moldo-Turc pe Neuro-oncologie Chișinău, Decembrie 2, 2016.
 2. Матковский В., Тимиргаз В., Йова А. Электрофизиологическая диагностика в функциональной хирургии эпилепсии у больных с опухолями головного мозга. I Росийский Конгресс Функциональных и Стереотаксических нейрохирургов, 17-18. 03.2016 Москва.

RAPOARTE, LECȚII LA INVITAȚIE ÎN ȚARĂ

 1. Lupuşor Adrian 16 august 2016, CMF 2– raport în cadrul conferinței medicale săptămânale: „Medicina Somnului, Tulburările de somn, Apneea obstructiva în somn”
 2. Lupuşor Adrian 19 iulie 2016, AMT Botanica –  raport în cadrul conferinței medicale săptămânale : „Medicina Somnului, Tulburările de somn, Apneea obstructiva în somn”
 3. Lupuşor Adrian 6 septembrie 2016, CMF 1– raport în cadrul conferinței medicale săptămânale: „Medicina Somnului, Tulburările de somn, Apneea obstructiva în somn”
 4. Lupuşor Adrian. 9 iunie 2016, CMF 6 – raport în cadrul conferinței medicale săptămânale: „Medicina Somnului, Apneea obstructiva în somn”
 5. Lupuşor Adrian. Raport (la invitație) la conferința națională Hipoventilația pulmonară în somn la copiii cu boli neuromusculare, în cadrul Conferinței naționale cu participare internațională  “TULBURĂRILE DE SOMN LA COPII” (organizată de Societatea de Pediatrie din Republica Moldova de comun cu Societatea de Neuropsihologie a Copilului și Adolescentului,  Societatea de Medicină a Somnului din RM și  Centrul de Somnologie al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie din Moldova), 25 martie 2016, Chișinău, Republica Moldova.
 6. Lupuşor Adrian. Raport în cadrul conferinței medicale săptămânale AMT Ciocana „Medicina Somnului, Apneea obstructiva în somn” – 11.05.2016.
 7. Odobescu Stela – Raport ”Durerea neuropatică” la Societatea Neurologilor din RM, 17.06.2016
 8. Odobescu Stela. Raport la Societatea Neurologior : „Durerea nevropatica. Abordări diagnostice şi terapeutice moderne”
 9. Pascal Oleg, Mihail Gavriliuc, Duca Dina, Pleșcan Tatiana 30 septembrie 2016 Chișinău, Moldova  „Reabilitarea medicala si medicina sportiva: interacțiuni teoretico-practice”.
 10. Plesca Svetlana 30 septembrie 2016 Chișinău, medici de familie “Durerea neuropata”.

RAPOARTE LA INVITAȚIE LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

 1. Lupușor A. Raport la invitație(la a III-ea Conferința de Somnologie Pediatrica cu participare internaționala „Apneea obstructiva în somn la copii – un sindrom adesea neidentificat”, Cefaleea matinala ca simptom al hipoventilatiei alveolare la pacienți cu patologie neuromusculara – prezentare de caz) București, Romania. 3-4 iunie 2016
 2. Odobescu S. Raport — MIGRAINE. Epidemiological data and therapeutic options in the Republic of Moldova. Advisory Headache Specialists Board 2016. Congresul al III-lea al Neurologilor din Bosnia si Herzegovina cu participare internationala, 3.11.2016.
 3. Odobescu S. Ucraina Dnepropetrovsc (1.12.2016) – Seminar pentru medicii neurologi: Современная классификация, принципы диагностики мигрени и других первичных головных болей. Диагностика головных болей в странах постсоветского пространства: трудности и ошибки. Эффективное ведение пациентов с мигренью. Абортивное и профилактическое лечение. Коморбидность мигрени. Хроническая мигрень. Абузусная головная боль.  Клинические случаи.
 4. Odobescu S. Ucraina – Kiev (28.09.2016). Seminar pentru medicii neurologi in domeniul abordării multidisciplinare a Durerii: Современная классификация, принципы диагностики мигрени и других первичных головных болей. Диагностика головных болей в странах постсоветского пространства: трудности и ошибки.
 5. Odobescu S. Ucraina – Odesa (29.11.2016) – Seminar pentru medicii neurologi: Эффективное ведение пациентов с мигренью. Абортивное и профилактическое лечение. Коморбидность мигрени. Xроническая мигрень. Абузусная головная боль.  Клинические случаи.

RAPORT LA MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

 1. Lupușor Adrian. Raport: Hipoventilația pulmonară în somn la copiii cu boli neuromusculare. Conferința Naționala cu participare internațională Tulburările de somn la copii. Raport: Hipoventilația pulmonară în somn la copiii cu boli neuromusculare. Chișinău, 25 martie 2016.
 2. Vovc Victor, Moldovanu Ion. Raport: Psihofiziologia pattern-ului respirator şi sindromul disfunctional respirator. Conferința a II-a Națională de medicină a somnului și ventilație non-invaziva cu participare internațională. Chișinău, 4-5 martie 2016.
 3. Moldovanu Ion – Raport „Tulburări de personalitate si hartuirea isterica”, Conferinta nationala cu participare internațională dedicata aniversarii a 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud cu genericul „La început a fost opera”, Chișinău, 13-14.05.2016.

Lista brevetelor obținute în ţară:

 • Cateter ghidat. MD 795 Z  28.02.2015. Timirgaz V., Condrea E.
 • Dispozitiv pentru determinarea abordului craniotomic. MD 824 Z 31.05.2015. Timirgaz Valerii, Condrea Eugeniu.
 • Dispozitiv de marcaj pentru neurochirurgie. Timirgaz V., Condrea E. Cerere de brevet de scurtă durată Nr 1066 din 06.11.2013.
 • Metoda de determinare a marcherului de pronostic a gliomului prin calcularea raportului dintre 2 –HG şi Lactat la Rezonanţa Magnetică Spectroscopică. Brevet de invenţie Nr. S2013// (Lîsîi D.).
 • Metodă de tratament profilactic al sincopelor vasovagale frecvente la bolnavii cu migrenă. Brevet de invenţie de scurtă durată  MD 464 Z  2012.08.31 Lacusta V., MD; Corcea G., MD; Moraru A., MD.
 • Metodă de tratament a dereglărilor cognitiv-afective la bolnavii cu migrenă cronică şi asimetria ventriculilor cerebrali laterali. Brevet de invenţie de scurta durata MD 465 Y2012.01.31 Lacusta V., MD; Rotaru L., MD; Moraru A., MD.
 • Metodă de apreciere a corelaţiilor Ritmului cardiac şi respirator. Lacusta V., Moldovanu I., Odobescu S, Litovcenco A. Nr S 2009 0013 MD 101 Y 2009.11.30. Brevetul a fost obținut în 2010 cu data depozit – 2009.02.04
 • Dispozitiv si metoda de drenaj ventricular cerebral temporar cu sistem continuu de irigare. Brevet de invenţie nr.  MD 128 Y 2010.01.31(coautori – Lîsîi D., Zapuhlîh Gr., Timirgaz V.).
 • Metodă de osteosinteză transpeddunculară a vertebrelor. Brevet de invenţie Nr. 6145MD 64 Y 2009.08.31
 • Metodă de tratament al radiculopatiilor cervicale prin infiltraţii regionale selective. Autori: S, Plesca, D. Gherman, M. Sangheli, O. Şchiopu Brevet de invenţie Nr. 6145 din 2009.08.21
 • Dispozitiv si Metoda de acces a pentru intervenţie chirurgicală endoscopică la discurile intervertebrale. Brevet de invenţie nr. MD N 63 // (coautori –Lîsîi D, Borovic E.).
 • Metodă de tratament a cefaleelor cronice şi durerilor faciale asociate cu dereglarea funcţiei complexului trigemino-vascular. Lacusta Victor, Moldovanu Ion, Odobescu Stela. Nr S 2008 0020 MD 29 Y 2009.05.31