Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Neurologie vasculară și extrapiramidală

Secţia Neurologie Vasculară și Extrapiramidală (NVE) reprezintă o subdiviziune spitalicească a INN desfăşurată pe 30 paturi scriptice şi destinată acordării asistenţei medicale specializate pacienţilor cu: boli cerebro-vasculare acute și cronice, tulburări extrapiramidale și ale motricității, boli demielinizante, degenerative,  tulburări episodice și paroxistice ale sistemului nervos (SN), tulburări nevrotice, de stres și somatoforme.

Lista tabelară a maladiilor tratate în secția NVE

  • Boli cerebro-vasculare: accident vascular cerebral tip ischemic, accident vascular cerebral tip hemoragic, hemoragie subarahnoidiană, encefalopatie acută hipertensivă, ateroscleroza cerebrală manifestată prin diferite sindroame (vestibulo-atactic, hidrocefalic-atrofic, pseudobulbar, pseudoneuroastenic, tulburari cognitive);
  • Tulburări extrapiramidale și ale motricității: boala Parkinson, Parkinsonism secundar, oftalmoplegie supranucleară progresivă, distonia, tremurături esențiale;
  • Boli demielinizante ale SN: encefalomielită disiminată acută, scleroza multiplă, neuromielita optică;
  • Boli degenerative ale SN: boala Alzheimer, atrofie cerebrală circumscrisă;
  • Tulburări episodice și paroxistice ale SN: epilepsia, cefalee primare, secundare și complicațiile acestora, dureri faciale

Direcţia de cercetare științifică:

Studiul polivalent al durerii cronice în cadrul afecţiunilor sistemului nervos. Aspecte epidemiologice, patogenetice, clinice, terapeutice şi de prevenţie.

Colectivul secţiei NVE  este constituit din specialişti neurologi calificaţi, cu experienţă, care au efectuat stagii de formare şi perfecţionare continue în diverse centre internaţionale (SUA, Franţa, Italia, Romania, Marea Britanie, Rusia):

– Dr Ion MOLDOVANU, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale

– Dr Stela ODOBESCU, conferenţiar cercetător, doctor habilitat în ştiinţe medicale

– Dr Galina CORCEA,  şef secţie , doctor în medicină, master în management

– Dr Larisa NACU , medic neurolog categoria superioară

– Dr Catalina GURANDA, medic neurolog categoria superioară

– Dr Lilia ROTARU, conferenţiar cercetător, doctor în medicină

– Dr Oxana GROSU, doctor în medicină, colaborator științific

Alături de medici, în cadrul secţiei NVE, în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei, activează echipa de asistente medicale și personal medical inferior, în frunte cu asistenta șefă  Polina POSTOLACHE , care în permanenţă contribue la dezvoltarea competenţei profesionale şi promovarea nursingului modern.  În cadrul secției pacienții beneficiază de tratament atât medicamentos cât şi non-farmacologic individualizat: psihoterapeutic, acupuncturic, fizioterapic şi stimularea transcraniană electrică cu curent continuu.

 Șef secţie Galina CORCEA, doctor în medicină,  medic neurolog categoria superioară, master în management.
Contacte:
022-82-90-51
corcea.galina@inn.md