Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Neurourgenţe

 Secţia Neurourgenţe este o subdiviziune a INN, care este predestinată acordării asistenţei medicale de urgenţă bolnavilor cu: accidente vasculare cerebrale acute, neuroinfecţii, patologia gravă a sistemului nervos periferic şi joncţiunii neuro-musculare, procese demielinizante.

Numărul total de paturi – 25.

Nomenclatorul maladiilor tratate în cadrul secţiei:

  • Boli cerebro-vasculare: Accident vascular cerebral ischemic, Accident vascular cerebral hemoragic, Encefalopatie hipertensivă acută, Hemoragie subarahnoidiană, Insuficienţă vertebro-bazilară acută;
  • Boli inflamatorii ale SNC: meningite, encefalite, neuronită vestibulară;
  • Boli demielinizante ale SNC: encefalomielita disiminată acută, neuromielită optică, scleroză multiplă;
  • Polineuropatii şi alte afecţiuni ale SNP: poliradiculoneurită inflamatorie acută Guillain-Barre, polineuropatii toxice şi dismetabolice;
  • Tulburări episodice şi paroxistice: epilepsie, status epileptic, atac ischemic tranzitor, status migrenos;
  • Afecţiuni ale joncţiunii mioneurale şi musculare: miastenia gravis, miopatii, mioplegii paroxismale.

Direcţiile ştiinţifice ţin de urgentele neurologice, accidentul vascular cerebral, neuroinfecții, scleroza multiplă.

Şef secţie – Olesea Odainic, doctor în științe medicale, neurolog  de categoria superioară

Contacte: (022)-82-90-41; e-mail: odainic.olesea@inn.md