Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Publicaţii

 ARTICOLE ÎN REVISTE CU FACTOR DE IMPACT

 1. Bäumer Tobias, Sajin Valeria, Münchau Alexander, Childhood onset movement disorders – a clinical series of 606 cases. Aplicat în ianuarie 2016 pentru jurnalul Movement Disorders, Manuscript ID: MDS-16-0048. (IF 5.68)
 2. Besleaga, T.; Blum, M.; Briot, R.; Vovc, V.; Moldovanu, I.; Calabrese, P. Individuality of breathing during volitional moderate hyperventilation. Eur J Appl Physiol. 2016 Jan;116 (1): 217-25. Print ISSN:1439-6319 (Impact Factor: 2.3)
 3. Brandt VC, Beck C, Sajin V, Anders S, Münchau A, Convergent validity of PUTS. Psychiatry, 2016 Apr 7;7:51 (IF: 4.58)
 4. Brandt VC, Beck C, Sajin V, Baaske MK, Bäumer T, Beste C, Anders S, Münchau A, Temporal relationship between premonitory urges and tics in Gilles de la Tourette syndrome. Cortex, 2016 Apr;77:24-37 (IF: 5.13)
 5. Marcoci, C.; Lisnic, V.; Gavriliuc, M.; Odainic, O.; Sangheli, M.; Belenciuc, A.; Leone, M.; Cassetta, I.; Pugliatti, Prevalence of multiple sclerosis in the Republic of Moldova. Neuroepidemiology. 2016;46, 166-172. doi: 10.1159/000443931. (IF: 2,6)
 6. Valerie C. Brandt, Christian Beck, Valeria Sajin, Magdalena K. Baaske, Tobias Bäumer, Christian Beste, Silke Anders and Alexander Münchau, Temporal relationship between premonitory urges and tics in Gilles de la Tourette syndrome, Cortex 77 (2016):24-37 (publicat online 23 ianuarie 2016), http://www.pubfacts.com/detail/26922503/Temporal-relationship-between-premonitory-urges-and-tics-in-Gilles-de-la-Tourette-syndrome (IF 5.13).
 7. Timirgaz V., Condrea E., Groppa S., Codrean I., Rotaru N. Local Fibrinolysis in Spontaneus Supratentorial Hhematomas: Comparison with Surgical and Medical Treatment. Interventional Neurology 2016, N5, p.165-173.
 8. Rotaru N., Crevcheanschii M., Condrea E. Hypoglossal Neurinoma Of The Carodide Space Segment International Journal Of Medical And Clinical Imaging. October 25, 2016. P.1-3.

 ARTICOLE ÎN ALTE REVISTE RECENZATE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE

 1. Bäumer T, Sajin V, Münchau A, Childhood-Onset Movement Disorders: A Clinical Series of 606 Cases. Movement Disorders Clinical Practice. Publicat online 23.07.2016
 2. Lisnic V.; Gavriliuc E.; Odainic O.; Chetrari L.; Sangheli M.; Plesca S. Current concepts on Guillain-Barre syndrome. In: 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation. Cluj-Napoca, Romania, p. 39-40.
 3. Lupusor A., Vovc V., Moldovanu I., Pavlic G., Lupusor N. Cefaleea matinală ca simptom al tulburarilor de ventilație în somn. Somnologie pediatrica, Bucureşti, România, 2016 :1(4) :21-29.
 4. Lupusor N., Ala Holban A., Lupusor A.. Febra, somnul si raspunsul imun: conexiuni si interdependente. Roumanian Journal of Pediatric Sleep Medicine. 2016 2(5): 61-65
 5. Revenco N, Vovc V, Oros M., Hadjiu S., Calcîi C. , Cîrstea O., Sibov C, Lupușor N., Lupușor A. Medicina Somnului la Copii in Republica Moldova. Roumanian Journal of Pediatric Sleep Medicine. 2016 2(5): 75-76
 6. Козак В.В., Ротару Л. Парадоксальные кинезии при болезни Паркинсона – теории и практическое применение. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 2, 2016, 109-115.

ARTICOLE ÎN REVISTE NAȚIONALE CATEGORIA B

 1. Condrea E. , Timirgaz V. , Rotaru N. , Groppa S. Spontaneous intracerebral supratentorial hemorrhage: general aspects and updates in surgical treatment. Curierul medical, February 2016, Vol. 59, No 1, p 41 – 52
 2. Corcea Galina, Odobescu Stela, Moldovanu Ion. Factorii care determină răspunsul la stresul ortostatic la pacientii cu migrenă sincopală. Buletinul Academie de Științe a Moldovei. Științe Medicale, vol. 1 (50), 2016, p.167-172 B.
 3. Jugurt O, Pleşca S., Sangheli M. Rolul factorilor psihosociali în durerea cronică lombară, impactul lor asupra calității vieț În Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2016, nr. 1(50), p.172-177, ISSN 1857-0011
 4. Lîsîi D., Timirgaz V. Noi perspective și modalități de evaluare a pronosticului gliomului malign în funcție de screeningul markerilor tumorali, reviu al literaturii.
 5. Molovanu Ion, Rotaru Lilia, Odobescu Stela, Grosu Oxana, Rotaru Victor. Alodinia cefalică la pacienții cu migrenă cronică și asimetrie ventriculară. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, vol 1(50), 2016, p.162-167
 6. Rotaru Lilia. Distonia levodopa-sensibilă. Substrat și manifestare. Revistă a literaturii. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, vol 1(50), 2016, p.345-351
 7. Rusu T. Biopsia percutanată în diagnosticul diferențial al coloanei vertebrale. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2016.
 8. Rusu T. Limfom Non-Hodgkin al coloanei vertebrale. Caz clinic. Revista literaturii. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2016.
 9. Rusu T. Per-cutaneous biopsy in oncological pathology of the spinal column. În: Curierul  Științe medicale.  Chișinău, February 2016, vol.59, .
 10. Rusu T. Vertebroplastia în tumorile litice ale coloanei vertebrale. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2016.

ARTICOLE ÎN REVISTE NAȚIONALE CATEGORIA C

 1. Sajin V, Odobescu S, Moldovanu I, Algoritm de diagnostic și tratament al sindromului Gilles de la Tourette și tulburării de ticuri, adaptat pentru Republica Moldova: sinteză de literatură. MJHS (Moldovan Journal of Health Sciences): revista de științe ale sănătății din Moldova, 2015 6(4):71-93

 ARTICOLE ÎN CULEGERI NAȚIONALE

 1. Moldovanu Ion. Tulburări de personalitate si hartuirea isterica Abstracte ale Colocviului Științific Internațional dedicat aniversării a 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud cu genericul „La început a fost opera”, Chișinău 2016, p.5-15.

 ARTICOLE DE POPULARIZARE A ȘTIINȚEI

 1. Lupușor A. Ai senzația că dormi din picioare? Află de ce: http://e-medicina.md/ai-senzatia-ca-dormi-din-picioare-afla-de-ce/ iunie 27, 2016
 2. Lupușor A. Sforăitul afectează sănătatea și relaț Află ce riscuri ascunde. (http://e-medicina.md/sforaitul-afecteaza-sanatatea-si-relatia-afla-ce-riscuri-ascunde/), Septembrie 29, 2016

REZUMATE NAȚIONALE

 1. Pleșcan T. Conferința “zilele universitatii USMF”. Actualități în diagnosticul imagistic al accidentului vascular ischemic acut în fereastra terapeutică.

REZUMATE ÎN CULEGERI INTERNAȚIONALE

 1. Матковский В.С., Тимиргаз В.В., Иова А.С. “Электрофизиологичесая диагностика в функциональной хирургии эпилепсии у больных с опухолями головного мозга”. Материалы I Российского Конгресса Функциональных и Стереотаксических Нейрохирургов.  17-18 martie 2016, p. 38.
 2. Андрушка А., Гаврилюк М., Гаврилюк О. „Исследование возможностей лечения с помощью глубокой стимуляции головного мозга у пациентов с болезнью Паркинсона в Республике Молдова” Материалы I Российского Конгресса Функциональных и Стереотаксических Нейрохирургов. 17-18 martie 2016, p. 13.

REZUMATE INTERNAȚIONALE

 1. Besleaga T., Vovc V., Lozovanu S., Moldovanu I., Calabrese P. The upper motor controllers can provide respiratory mode similar to that produced by medullary respiratory oscillator. The XIIth National Congress of the Romanian Society of Physiology, with international participation. Craiova, 26th to 28th of May 2016. Fiziologia (Physiology), 2016. Suppliment 1, p. 20.
 2. Bodiu Ad. The role of carotid artery endarterectomy in the recovery of neurological disability in patients with transferred ischemic stroke. Abstract book of European Stroke Conference 2016,April 13 – 15, 2016 in Venice, Italy. Abstract reference number 1044.
 3. Bodiu Ad. ‘The role of carotid artery reconstructive operations in the recovery of neurological disability in patients with transferred ischemic stroke. Abstract book of the X WFNS World Congress of Neurosurgery, Istambul, Turkey, 2016
 4. Lozovanu S., Besleaga T., Vovc V., Moldovanu I., Ganenco A. Psychophysiological traits evaluated during hyperventilation test in affective disorder patients. 3-rd International Conference “Health Technology Management”. October 6-7, 2016, Chisinau, Moldova. Book of Abstracts. Page.115.
 5. Lupusor A., Moldovanu I., Vovc V., Odobescu S., Lupusor N., Oros M. Cefaleea matinala ca simptom al hipoventilatiei alveolare la pacientii cu patologie neuromusculara. Roumanian Journal of Pediatric Sleep Medicine. 2016 2(5): 36
 6. Pavlic G, Moldovanu I., Diaconu N., Rotaru L. Neuropsychiatric disturbances in Parkinson’s disease patients’ with chronic pain. Abstract book of the 20th International Congress of Parkinson Disease and Movement Disorders. Berlin, 19-23.06.2016 (abstract number 302)
 7. Vovc V., Lupusor A., Bunescu A., Dumbraveanu M. Memory quality according to sleep quantity among students. JSR 25 (Suppl. 1): 303
 8. Vovc V., Lupusor A., Moldovanu I. The degree of anxiety and depression in patients with insomnia versus patients with obstructive sleep apnoea syndrome. Abstarcts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology. Copenhagen, Denmark, May 28-31, 2016. European Journal of Neurology, 23 (Suppl. 1), p. 240.
 9. Матковский В.С., Тимиргаз В.В., Иова А.С. “Электрофизиологичесая диагностика в функциональной хирургии эпилепсии у больных с опухолями головного мозга”,  Mатериалы I Российского Конгресса Функциональных и Стереотаксических  Нейрохирургов.  17-18 martie 2016, p. 38.
 10. Lisnic V.; Robu V.; Golubev O.; Ciumac E.; Felioglo A.; Gavriliuc E. The correlation between the Guillain-Barre syndrome and impaired glucose control. In: The 26th Annual Meeting of the Diabetic Neuropathy Study Group of the European Association for Study of Diabetes (EASD). Bucharest, Romania, 2016, p. 57
 11. Lisnic V.; Gavriliuc E.; Odainic O.; Chetrari L., Sangheli M.; Plesca S. Current concepts on Guillain-Barre syndrome. In: 6th European Teaching Course on Neurorehabilitation. Cluj-Napoca, Romania, p. 39-40.
 12. Șumleanschi A., Timirgaz V., Toma S. Fistulă arterio-venoasă posttraumatică la nivelul cervical manifestată prin nevralgie trigeminală contralaterală – A 7-a Conferința a Societății de Neurologie Intervențională din Romania

Monografii (naţionale / internaţionale):

1. Bodiu A. Hernia de disc lombară: Tratament chirurgical minim-invaziv endoscopic. Chișinău, 2014, 180 p. ISBN 978-9975-62-362-9. (monografie)

Manuale/ dicționare/ lucrări didactice (naționale / internaționale):

1. Grimaschii T., Isaii A., Bejan P., Cojocari D. ş.a. Culegere de proiecte didactice. Suport de curs. Chişinău: Reclama, 2014. 140 p.

capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale),
articole din reviste cu factor de impact:

– articole din reviste cu factor de impact mai mare – 3
– articole din reviste cu factor de impact  –  1,0-2,9

1. Condrea Eugen, Lisii Dan, Timirgaz Valery, Codreanu Ion, Rotaru Natalia. Latent spinal epidural abscess revealed 4 months after esophageal perforation, The Spine Journal.2014, 14 (12), 3054-3055. ISSN 1529-9430, 2014.07.012 (IF: 2,800).

– articole din reviste cu factor de impact     –      0,1-0,9
– articole din reviste cu factor de impact     –     0,01-0,09

1. Cozac Vitalii, Pascal Oleg. The effiiency of transcutaneous electrical nerve stimulation in asociation with gabapentin in the treatment of neuropathic pain at patients with spinal cord injury. Romanian Journal of Neurology. Volume XIII, No. 4, 2014. (<0.1)

Articole din alte reviste editate în străinătate:

 • Bodiu A. Diagnosis and operatory treatment of the patients with failed back surgery caused by herniated disk relapse. In: Journal of Medicine and Life, Vol. 7, Issue 4, p. 533-537.
 • Bodiu A. The role of the minimally invasive endoscopic technique in the surgical treatment of the back herniated disk. In: Journal of Medicine and Life, Vol. 7, Issue 4, p. 580-584.
 • Bodiu A. Current therapeutic approaches in the failed back surgery syndrome. In: Journal of Medicine and Life, Vol. 7, Issue 4, p. 635 – 640.
 • Cozac Vitalii, Pascal Oleg. The efficiency of transcutaneous electrical nerve stimulation in asociation with gabapentin in the treatment of neuropathic pain at patients with spinal cord injury. In print in Romanian Journal of Neurology. Volume XIII, No. 4, 2014.

Articole din reviste naţionale:

categoria B:

 • Bodiu A.; Cuşnir Inga; Eftodiev E. Diagnosticul şi tratamentul operator al pacienţilor cu sindrom de eşec al chirurgiei lombare cauzat de recidiva de hernie discală ipsilaterală. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2014, nr. 4 (45), p.
 • Bodiu A.; Cuşnir Inga; Eftodiev E. Ghidarea ultrasonografică în managementul durerii lombare. Revista literaturii. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2014, nr. 4 (45), p.
 • Bodiu A.; Cuşnir Inga; Eftodiev E. Rezultatele tratamentului chirurgical prin aplicarea fuziunii intervertebrale transforaminale în cadrul sindromului de eşec al chirurgiei lombare. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2014, nr. 4 (45), p.
 • Bodiu Ad. Rezultatele tratamentului chirurgical a patologiei stenozante a arterelor carotide la pacienţii cu AVC ischemic constituit. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2014, nr. 2 (43), p.167-175.
 • Caproş N.; Cimil Ana; Bodiu A.; Olaru A. et. al. Scolioza adultului: Particularităţi clinico-diagnostice şi tratament complex. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2014, nr. 3 (44), p. 18-22.
 • Cojocari Diana; Bodiu Ad.; Agapii E.; Pascal O. Determinarea experimentală a impactului tratamentului chirurgical la pacienţii cu patologie stenozantă a arterelor bazinului carotidian cu accident vascular cerebral ischemic asupra procesului de recuperare. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2014, nr. 2 (43), p.175-182.
 • Cozac V., Pascal O., Trofim R. Multiple sclerosis with psychotic impairment. Curierul Medical, 2014, Vol. 57, No 4, p. 101-105.
 • Lisnic, V.; Munteanu, L.; Nemţan, V.; Misic, O.; Sangheli, M.; Chetrari, L.; Pleşca, S. IPIGRIX (Ipidacrin) în tratamentul complex al pacienţilor cu polineuropatii axonale idiopatice. Curierul Medical, 2014, 2, 39-42. ISSN 1875-0666.
 • Rotaru L., Moldovanu I., Odobescu S., Cozac V., Rotaru V., Grosu O., Concescu D., Lozan T. Asimetria ventriculară cerebrală si relaţia ei cu migrena cronică. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 2014 (in print). Categoria B. ISSN 1857-0011

categoria C
articole din alte reviste naţionale
articole în culegeri (naţionale / internaţionale),
Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale):

 • Bodiu Adrian Zosim, Gavriliuc Mihai Iosif,  Bodiu , Constanta Dumitru, Gudumac Veronica. Results of carotid artery reconstructive operations in patients with transferred ischemic stroke. In: Abstract book of 10th Asian Congress of Neurological Surgeons, Astana, Kazakhstan, 9-12 September 2014, [EP-153].
 • Bodiu Adrian. Monitoringul multimodal in endarterectomiile carotidiene. Rezumatele Conferinţei internationale Iasi –Chisinau 2014.
 • Chicu- Hadirca C., Odobescu S., Rotaru L., Grosu O., Corcea G., Moldovanu I. The pain is less severe but more disabling in chronic vs. freguent migraine patients. The Journal of Headache and Pain, 2014, vol. 15, suppl. 1, D5.
 • Condrea Eugeniu, Safta Radu, Timirgaz Valerii. Spontaneous intracerebral hemorrhage. Selection criteria for minimally invasive surgical treatment using local fibrinolysis In: Abstract book of 10th Asian Congress of Neurological Surgeons, Astana, Kazakhstan, 9-12 September 2014, [EP-152].
 • Corcea G., Odobescu S., Grosu O., Chicu – Hadirca C., Concescu D., Moldovanu I., Rotaru L. Syncopal migraine: factors that influence the positive response to tilt testing. The Jnournal of Headache and Pain, 2014, vol. 15, suppl. 1, E 31
 • Cozac Vitalii, Habib Bousleiman, Menorca Chatuverdi, Florian Hatz, Antonia Meyer, Nadine Schwarz, Ronan Zimmermann, Peter Fuhr, Ute Gschwandtner. Serious adverse effects of deep brain stimulation (DBS) in patients with Parkinson’s disease (PD) of relatively old age in comparison with the EARLYSTIM study. Nr de inregistrare: 189
 • Cozac Vitalii, Pascal Oleg, Trofim Rodica. Neurological complications of coexistent extrapulmonary tuberculosis and subdural hydatid disease. Journal of Neurological Science, 2015, JNS-6937
 • Cozac Vitalii, Pascal Oleg. The effiiency of transcutaneous electrical nerve stimulation in asociation with gabapentin in the treatment of neuropathic pain at patients with spinal cord injury. European Journal of Neurology, 2015, EJoN-14-0522.
 • Cozac Vitalii. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung mit Richard-Jung-Kolleg vom 19. bis 21. Maerz 2015 in Tuebingen.
 • Grosu O., Moldovanu I., Odobescu O., Rotaru L. Gender differences in autonomic imbalance in chronic migraine patients with arterial essential hypertension. European Journal of neurology 21 (suppl. 1), p 395.
 • Grosu O., Moldovanu I., Odobescu S., Rotaru L. Headache attributed to hypertension in chronic migraine patients. The Journal of Headache and Pain, 2014, vol. 15, suppl. 1. C18.
 • Grosu O., Odobescu S., Moldovanu I., Rotaru L. Gender diferences in autonomic imbalance in chronic migraiine patients with hypertension. Abstracts of the ENS-EFNS joint congress of European Neurology, Istanbul, Turkey, May 30- June 3, 2014.
 • Lisnic, V.; Marcoci, C.; Odainic, O.; Gavriliuc, M.; Belenciuc, A.; Leone, M.; Pugliatti, M.  The disease natural history of multiple sclerosis in the Republic of Moldova. Neuroepidemiology, 2014, 43, 163. ISSN 0251-5350.
 • Lozan T., Odobescu S., Rotaru L., Moldovanu I., Grosu O. Prevalence of migraine in schoolchildren in the Republic of Moldova. Pilot study. The Journal of Headache and Pain, 2014, vol. 15, suppl. 1. B29.
 • Lupusor A., Vovc V. and  Moldovanu I. Duration and degree of O2 desaturation in voluntary apnea vs. longest obstructive apnea in patients with obstructive sleep apnea syndrome of severe degree Journal of Sleep Research 2014, vol 23.  (Suppl. 1):284.
 • Marcoci, C.; Lisnic, V.; Belenciuc, A.; Leone, M.; Pugliatti, M. Multiple sclerosis in the Republic of Moldova: an epidemiological study of prevalent cases.  Neuroepidemiology, 2014, 43, 167. ISSN 0251-5350.
 • Marcoci, C.; Lisnic, V.; Sangheli, M.; Belenciuc, A.; Rosu, G.; Leone, M.; Pugliatti, M. Epidemiology of multiple sclerosis in the Republic of Moldova: an incidence and prevalence study in the northern and central regions. Multiple Sclerosis Journal, 2014; 20: (S1) 224 Abstracts of the 2014 Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting (MSBoston 2014). ISSN: 1352-4585.
 • Pugliatti M, Buckow K, Ellengerger D, Otero S, Sastre-Garriga J, Myhr K-M, Flachenecker P, Zarbo IR, Marcoci C, Arru G, Ramió-Torrentà L, Pericot I, Carmona O, Friede T, Kasilingam E, Schyns-Liharska T, Thalheim C, for the EUReMS Consortium. Prevalence and incidence of multiple sclerosis estimated in European Register for Multiple Sclerosis (EUReMS): Study protocol of the Epi-1d study. Multiple Sclerosis Journal 2014; 20: (S1) 220 Abstracts of the 2014 Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting (MSBoston 2014)
 • Safta Radu, Sibgatullina Dina, Condrea Eugen, Timirgaz Valerii, Zapuhlih Grigore. Transsphenoidal surgery in complex treatment of pituitary adenomas. In: Abstract book of 10th Asian Congress of Neurological Surgeons, Astana, Kazakhstan, 9-12 September 2014, [EP-032].
 • Safta Radu, Sibgatullina Dina, Condrea Eugen, Timirgaz Valerii. Surgical treatment options for pituitary macroadenomas: endonasal transsphenoidal and supraorbital eyebrow approaches. In: Abstract book of 10th Asian Congress of Neurological Surgeons, Astana, Kazakhstan, 9-12 September 2014, [EP-031].

Publicaţii electronice naţionale:

1.Odobescu Stela – Epidemiologia, clinica, diagnosticul şi tratamentul modern al migrenei, site-ul fiisanatos.com
2. Lupuşor Adrian – Lansarea centrului de somnologie, site-ul e-sănătate

Lista comunicărilor orale/posterelor la manifestări ştiinţifice naţionale:

 • Calcîi Cornelia, Trofim Rodica, Cozac Vitalii. Statusul epileptic non convulsiv la copii. Culegere de rezumate ştiinţifice, Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor 2014.Chişinău, 2014, p. 179.
 • Chicu-Hadârca Cristina, Odobescu Stela. Sindromul “Alice în ţara minunilor”. Caz clinic. Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Corcea G. Rolul disfuncţiei respiratorii şi a răspunsului la tilt-test în manifestările clinice ale migrenei sincopale Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Grosu Oxana. Modificările circadiene ale tensiunii arteriale la pacienţii cu migrenă cronică. Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Lozan Tatiana, Odobescu Stela. Metodologia cercetării epidemiologice populaţionale a cefaleelor primare la adolescenţi. Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Lupusor Adrian. Parametrii psiho-fiziologici la pacienţii cu apnee-hipopnee obstructive în somn şi la pacienţii cu insomnie. Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Lupuşor Adrian. Prezentare orală ” Insomnia ” în cadrul atelierului fiziologia somnului sănătos, Medespera 2014
 • Maticiuc Violeta. Migrena – factor de risc în evenimentele vasculare (ictusul ischemic, sindromul coronarian acut). Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Moldovanu Ion. Stimularea transcraniană electrică – o noua direcţie de cercetare şi terapie în neurologia modernă.  Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Odobescu Stela. Durerea cronică şi disfuncţia vegetativă. Concepţii, abordări, perspective. Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Paladii Cristina, Odobescu Stela. Rolul fenomenului addictiv în abuzul medicamentos la pacienţii cu migrenă cronică. Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Pavlic Gabriela. Relaţia dintre tipul sindromului algic şi fenotipul clinic al bolii  Parkinson. Comunicare orală. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014
 • Rotaru Lilia. Comunicare orală. Patternul acceselor migrenoase la pacienţii cu migrenă cronică şi asimetrie ventriculară. Conferinţa ştiinţifică anuală. Şedinţe în secţii. Secţia nr. 8 Probleme actuale ale neurologiei şi neurochirurgiei, Chişinău, 16 octombrie 2014

Lista rapoartelor orale/posterelor la manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în ţară:

 • Ciobanu Renata (conducator conf. univ Marina Sangheli) – raport „Durerea cronică lombară, factori de cronicizare, calitatea vieţii a pacienţilor” la al V-lea Congres Internaţional al Studenţilor şi Tinerilor Medici – MedEspera, 15.05.2014.
 • Lisnic Vitalie, raportul Ataxia, în cadrul Cursului de instruire “Teaching course Movement Disorders Society”, Chişinău, 28-29 noiembrie 2014
 • Moldovanu I. Raport la al V-lea Congres Internaţional al Studenţilor şi Tinerilor Medici MedEspera, tema: ”A new conceptual dimension of functional neurology: altered states of consciousness” (15.05.2014).
 • Moldovanu I. Raport la MDS Teaching Course, Chişinău, Republica Moldova, 28-29.11.2014. Parkinsonismul psihogen
 • Vovc V, Lupuşor A. Raport la al V-lea Congres Internaţional al Studenţilor şi Tinerilor Medici MedEspera, tema: ” Physiology of healthy sleep”  (15.05.2014).

Alte comunicări orale naţionale (Lecţii, rapoarte la invitaţie în ţară):

 • Lisnic V. Raport la tema ” Abordări contemporane în diagnosticul şi tratamentul durerii dorsale” Şedinţa Societăţii Neuologilor, 16.04.2014
 • Lupuşor Adrian. Raport ”Tulburarile de somn” în cadrul seminarului zonal intitulat ”Actualitati in bolile cerebro-vasculare. Aspecte neurologice si neurochirurgicale de diagnosticare si tratament.” Orhei, Centrul de Sanatate Orhei, str. Vasile Lupu. Dispozitie de la minister – dispozitie de la MS nr 139-d.
 • Moldovanu I. Prelegere în faţa colectivelor medicale (medicilor de familie şi specialişti) Spitalul Municipal Bălţi, tema: Cefaleele primare. Abordări diagnostic şi terapeutice moderne.
 • Moldovanu I., d.h.ş.m., prof.univ. Raport la tema: “Actualităţi în problema cefaleei” Şedinţa Societăţii Neuologilor, 15.10.2014
 • Odobescu S. Prelegere în faţa colectivelor medicale (medicilor de familie şi specialişti) CMF Nr8, tema: Abordari diagnostice si terapeutice modern ale cefaleelor primare.
 • Odobescu S. Prelegere în faţa medicilor de familie şi specialişti Hînceşti, tema: Abordari diagnostice si terapeutice moderne ale tulburărilor sistemului nervos vegetativ; 17.06.2014
 • Odobescu S. Prelegere în faţa medicilor de familie şi specialişti Călăraşi, tema: Abordari diagnostice si terapeutice moderne ale tulburărilor sistemului nervos vegetativ, 11.04.2014
 • Odobescu S. Prelegere în faţa medicilor de familie şi specialişti Drochia, tema: Abordari diagnostice si terapeutice moderne ale tulburărilor sistemului nervos vegetativ, 5.06.14
 • Odobescu S. Raport la tema ” Tratamentul abortiv al migrenei” Şedinţa Societăţii Interniştilor, 24.01.2014
 • Odobescu S. Raport la tema: « Diagnosticul si tratamentul modern al cefaleelor. Cazuri clinice dificile si rare de cefalei primare si secundare», Tiraspol, 12.12.2014
 • Pleşca. S. Lectie pentru medicii neurologi, conferinţă Tiraspol, Transnistria din 13.04.2014: Tratamentul radiculopatiilor lombo-sacrale prin infiltraţii epiidurale ghidate radioscopic (şef. Laborator Vertebroneurologie Svetlana Pleşca)
 • Pleşca. S. Raport la Seminarul interraional pentru medicii neurologi la tema “Managementul Durerii Lombare la adult. Protocol clinic naţional.” Orhei, 04.04.2014
 • Pleşca. S. Raport la Societatea Neurologilor din RM  la tema “ Radiculopatia lombo-sacrală: mecanisme, tratament, diagnostic diferenţial”,  28.05.2014
 • Pleşca. S. Raport la tema: Managementul Durerii Lombare, Râbniţa,  24. 04.2014
 • Prelegere în faţa medicilor neurologi Rîbniţa, tema: Managementul Durerii Lombare, şef. Laborator Vertebroneurologie S.Pleşca, 24.04.2014
 • Prelegere în faţa medicilor neurologi Tiraspol, tema: Tratamentul radiculopatiilor lombo-sacrale prin infiltraţii epidurale ghidate radioscopic, şef. Laborator Vertebroneurologie S.Pleşca, 13.04.2014
 • Prelegere pentru colectivul medical din spitalul municipal Bălţi (medici de familie si specialişti), tema: “Actualităţi in patologia sistemului nervos periferic”, conf . univ. M. Sangheli
 • Rotaru L. Lectie pentru medicii neurologi 13.03.2014: Boala Parkinson – diagnostic si tratament
 • Sangheli M. Raport la tema: ” Actualităţi in patologia sistemului nervos periferic” Şedinţa Societăţii Interniştilor, 2014
 • Sangheli M. Lectie pentru medicii neurologi, conferinţă Tiraspol, Transnistria din 13.04.2014: Managementul Durerii Lombare
 • Sangheli M. Prelegere pentru colectivul medical din spitalul municipal Bălţi (medici de familie si specialisti) “Actualităţi in patologia sistemului nervos periferic”
 • Sangheli M. Sangheli M. Raport la Societatea Medicilor Internisti la tema “Actualităţi in patologia sistemului nervos periferic” Chişinău