Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Funcţii vacante

IMSP INN „Diomid Gherman” anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” anunţă necesitatea suplinirii posturilor vacante, după cum urmează: Medic imagist radiolog - 1 unitate Asistenți în radiologie și imagistică medicală -...

IMSP INN „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea suplinirii posturilor vacante, după cum urmează: Asistenți medicali - 15 unități Termenul limită de prezentare a dosarelor: 15.05.2024 În...

INN „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea suplinirii posturilor vacante, după cum urmează: Informații suplimentare se pot obține la telefonul 022829076 - șef serviciu...

SE ANUNȚĂ CÂȘTIGĂTORUL CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCȚIEI VACANTE: ȘEF BLOC OPERAȚII

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul IMSP ”Diomid Gherman”, Domnul Anatolie...

INN „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea suplinirii posturilor vacante, după cum urmează: Kinetoterapeut - 1 unitate Tehnician radiolog - 3 unități Asistentă medicală de operații – 2 unități

Anunț cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de: ȘEF BLOC OPERAȚII

În baza dosarelor depuse și examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul IMSP ”Diomid Gherman”...

Anunț cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de: Șef secție managementul calității

În baza a două dosare depuse și examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul IMSP...

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției: ȘEF BLOC OPERAȚII

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă  prelungirea desfășurării concursului  pentru suplinirea postului  vacant, după cum urmează: Șef Bloc operații - 1 unitate Termenul limită de prezentare...

INN „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă desfășurarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante, după cum urmează: Șef Bloc operații - 1 unitate

Șef secție managementul calității...

INN „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă desfășurarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante, după cum urmează: Medic managementul calității serviciilor medicale (pe durată determinată) - 1...