Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md
Neurochirurgie spinală

Maladii neuromusculare

Secţia Maladii Neuromusculare prezintă o unitate specializată  curativă care acordă asistenţă medicală adecvată şi performantă persoanelor cu suferinţe ale coloanei vertebrale, medulare şi ale sistemului nervos periferic.

Secţia  a fost creată în luna februarie 2004 şi prezintă o unitate specializată consultativă şi curativă în cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, secţia dispune de 30 paturi.

Scopul: De a asigura asistenţă medicală adecvată şi performantă persoanelor cu suferinţe ale coloanei vertebrale, medulare şi ale sistemului nervos periferic.

Sarcinile:

 • Organizarea serviciului cabinetului consultativ: Diagnosticarea maladiei la etapa prespitalicească,elaborarea strategiei de tratament staţionar (conservativ, chirurgical), la necesitate examen în consilium.
 • Realizarea tacticii de tratament conservativ complex: medicamentos, fizioterapie,  acupunctură, terapie musculo-scheletară.
 • Aplicarea măsurilor de reabilitare a pacienţilor care au suportat intervenţie chirurgicală la nivelul coloanei vertebrale
 • Elaborarea recomandărilor direcţionate spre reeducarea motorie a pacienţilor cu patologie vertebrogenă la etapă spitalicească şi la domiciliu.
 • Utilizarea eficientă a fondului de paturi şi mobilizarea colaboratorilor secţiei.
 • Realizarea metodelor performante şi noi în baza recomandărilor secţiei ştiinţă.

Maladiile tratate în secţie:

 • Maladii demielinizante(Sleroza multiplă,encefalomielita disiminată).
 • Maladiile neuronului motor(scleroza laterală amiotrofică,scleroza laterală primitivă)
 • Consecintele traumatismelor vertebromedulare la diferite niveluri.
 • Patologia măduvei spinării(Mielopatie compresivă la diferite niveluri)
 • Maladii neuromusculare (Miotonie, miastenie, miopatie)
 • Plexopatii (brahiale şi lumbosacrale)
 • Neuropatii (faciale, trigeminale, mononeuropatii)
 • Polineuropatii
 • Epidurite
 • Radiculopatii cu localizări multiple
 • Lombalgii şi sciatică
 • Toracalgii
 • Cervicalgii

Şef secţie – Chetrari Larisa, medic neurolog, categoria superioară

Contacte: 022-82-90-56; e-mail: chetrari.larisa@inn.md