Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație

Consiliul de Administrație este organul colegial de administrare și supraveghere al IMSP INN „Diomid Gherman”, care reprezintă interesele statului și își dezvoltă activitatea și exercită atribuțiile sale în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 și prezentul Regulament.

Pornind de la necesitatea asigurării reglementării activității instituțiilor medico-sanitare publice republicane, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medical, sporirii nivelului de transparență și supraveghere a activității acestora, ținând cont de expirarea termenului de exercitare a atribuțiilor de către membrii Consiliilor de Administrație, în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30august 2017.

Consiliul de Administrație va activa în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Componența nominală a Consiliului de Administrație:

 • Alexandru Gasnaș –  Președinte, reprezentant al Fondatorului;
 • Ludmila Naconecinaia – Reprezentant al Ministerului Sănătății;
 • Eduard Veltman – reprezentant al colectivului instituției;
 • Radu Safta – Reprezentant al diasporei;
 • Inga Pasecinic – Reprezentant al comunității;
 • Valeria Corneci – Secretar al Consiliului de Administrație – fără drept de vot.

Consiliul administrativ este organul de administrare şi supraveghere a activităţii instituţiei.

Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe termen de pînă la 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Preşedintele Consiliului Administrativ convoacă şi administrează şedinţele consiliului administrativ.

În absenţa Preşedintelui Consiliului Administrativ, atribuţiile acestuia le exercită vicepreşedintele care este numit de Preşedinte.

Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
Şedinţele ordinare ale Consiliului Administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
Şedinţele extraordinare ale Consiliului Administrativ se convoacă de Preşedintele Consiliului:

 • din iniţiativă proprie;
 • la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul Administrativ;
 • la cererea Fondatorului;
 • la cererea Directorului IMSP INN ”Diomid Gherman”;
 • la cererea Comisiei de cenzori a instituției.