Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Consiliul Administrativ

Consiliu Administrativ

Conform pct. 17 din Regulamentul de organizare și funcționare al IMSP INN  are următoarele organe de administrare:

 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova;
 • Consiliul Administrativ;
 • Directorul;
 • Comisia de cenzori.

Pornind de la necesitatea asigurării reglementării activității instituțiilor medico-sanitare publice republicane, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medical, sporirii nivelului de transparență și supraveghere a activității acestora, ținând cont de expirarea termenului de exercitare a atribuțiilor de către membrii Consiliilor administrative, în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.694 din 30august 2017.

Consiliul administrativ va activa în strictă conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Componența nominală a Consiliului Administrativ (CA):

 • Ion Prisăcaru –  președinte, Secretar de stat;
 • Ludmila Naconecinaia – Consultant principal, Direcția Politici în domeniul asistenței medicale spitalicești;
 • Vasile Faina, Iurie Melentiev – reprezentanții colectivului de muncă;
 • Inga Pasecinic – reprezentantul unei asociații non-guvernamentale din domeniul sănătății;

Consiliul administrativ este organul de administrare şi supraveghere a activităţii instituţiei.

Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe termen de pînă la 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Preşedintele Consiliului Administrativ convoacă şi administrează şedinţele consiliului administrativ.

În absenţa Preşedintelui Consiliului Administrativ, atribuţiile acestuia le exercită vicepreşedintele care este numit de Preşedinte.

Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
Şedinţele ordinare ale Consiliului Administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
Şedinţele extraordinare ale Consiliului Administrativ se convoacă de Preşedintele Consiliului:

 • din iniţiativă proprie;
 • la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul Administrativ;
 • la cererea Fondatorului;
 • la cererea Directorului IMSP INN ”Diomid Gherman”;
 • la cererea Comisiei de cenzori a instituției.