Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Centrul naţional de cefalee şi tulburări vegetative

Centrul de Cefalee şi Tulburări Vegetative este o unitate clinico-ştiinţifică în cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, care are ca obiective următoarele aspecte: obiective clinice, obiective ştiinţifice, obiective organizator-metodice.

Registratura: 022 72 53 47; 022 82 90 27

Ion Moldovanu – d.h.ş.m., profesor universitar, cercetător ştiinţific coordonator: 022 82 90 20

Stela Odobescu – şef laborator, d.h.ş.m., conferenţiar universitar: 022 82 90 09

Lilia Rotaru – secretar ştiinţific INN, doctor în medicină: 022 82 90 92

Activitatea Centrul de Cefalee (durere de cap) şi Tulburări

Vegetative este orientată spre consultaţia şi tratamentul pacienţilor cu:

I. Diverse tipuri de dureri de cap

II. Alte tulburări frecvent asociate durerilor de cap:

 • Migrena
 • Cefaleea de tip tensional (condiţionată de stres, surmenaj, anxietate, depresie)
 • Cefaleea cronică
 • Cefaleea condiţionată de hipertensiunea intracraniană
 • Cefaleea asociată cu osteocondroza cervicală
 • Cefaleea la pacienţii cu hipertensiune arterială
 • Cefaleea de abuz medicamentos
 • Dureri faciale (nevralgii trigeminale, glosofaringiene, sindromul „gurii arzânde”, etc.)
 • Nevralgii occipitale şi algii cervicale

III. Alte tulburări frecvent asociate durerilor de cap

 • Tulburări anxioase
 • Tulburări depresive
 • Atacuri de panică
 • Tulburări de somn
 • Tulburări respiratorii stresogene

IV. Alte dureri asociate cefaleelor (fibromialgii, dureri viscerale, dureri psihogene, etc.)

Specialiştii Centrului de Cefalee şi Tulburări Vegetative oferă consultaţii şi informaţii ample referitor la diagnostic contemporan, tratament adecvat si complex medicamentos şi non-medicamentos, măsuri de prevenţie a durerilor de cap şi patologilor asociate, cât şi strategii de evitare a factorilor provocatori ai acceselor dureroase.

Următoarele forme de cefalee necesită o consultaţie obligatorie a neurologului sau a specialistului în problema cefaleelor:

 • dureri de cap foarte puternice de tipul „în lovitură de trăsnet”
 • apariţia durerii de cap după vârsta de 40 de ani
 • dureri de cap violente asociate cu vomă
 • cefalee cu aură (mai ales aură prelungită şi complexă)
 • cefalee în ciorchine (cefaleea cluster)
 • cefalee, care nu poate fi atribuită nici migrenei, nici cefaleei de tip tensional , nici cefaleei cluster
 • cefalee, care se amplifică la efort fizic, încordare şi la trecerea din poziţie orizontală în cea verticală
 • cefaleea, care şi-a schimbat semne, caracterul şi intensitatea
 • cefaleea farmacorezistentă

Informaţie despre colaboratorii centrului: Colectivul Centrului de Cefalee şi Tulburări Vegetative este constituit din specialişti neurologi calificaţi, cu experienţă în problema diagnosticului şi tratamentului medicamentos şi non-medicamentos al cefaleelor şi tulburărilor vegetative, care au efectuat stagii de formare şi perfecţionare în diverse centre internaţionale de durere (SUA, Franţa, Italia):

– Dr MOLDOVANU Ion, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale, preşedintele Societăţii de Cefalee şi Durere în RM
– Dr ODOBESCU Stela, conferenţiar, doctor habilitat în ştiinţe medicale, reprezentantul RM în Federaţia Europeană de Cefalee
– Dr CORCEA Galina, şef secţie de Cefalee şi tulburări vegetative a INN
– Dr ROTARU Lilia, cercetător ştiinţific, doctor în medicină
– 4 colaboratori şi doctoranzi tineri

MOLDOVANU  Ion,  doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, medic-neurolog de categoria superioară.

A lansat şi continuă să dezvolte conceptul neurologiei funcţionale în diverse modele de patologii neurologice organice şi funcţionale.

A fondat şi este preşedintele Societăţii de Cefalee şi Durere din RM, este vicepreşedintele Societăţii de Neurologie din Republica Moldova, membru al Societăţii Franceze de Neurologie, este fondatorul şi preşedintele Asociaţiei de Psihanaliză şi Psihosomatică din Republica Moldova.

Specialist în neurologie şi conducător  a direcţiei ştiinţifice ce ţine de:

 • Problema durerilor, mai ales cefaleele (migrena, cefaleea de tensiune, cefaleele trigeminal-vegetative, ş.a.), sindroamele algice extracefalice (fibromialgia, durerile viscerale,  dorsolumbalgiile). Cercetarea durerilor în cadrul maladiei Parkinson, sclerozei multiple, boala hipertensivă ş.a.
 • Patologia sistemului nervos vegetativ:  stările paroxistice non-epileptice (sindromul de hiperventilaţie, atacurile de panică,  stările sincopale, tulburările de somn, fenomenele de tetanie neurogenă, manifestările neurologice ale conversiei isteice ş.a.)

ODOBESCU Stela –  Doctor habilitat în medicină, Conferenţiar cercetător, Şef al Laboratorului Ştiinţific Neurologie Funcţională, Director al Centrului Naţional de Cefalee şi Tulburări Vegetative, neurolog categoria superioară.

Direcţiile ştiinţifice ţin de problema cefaleelor primare în aspect clinico-psihologic, epidemiologic şi patogenetic, studiind mecanismele de reglare vegetativă segmentară şi supra-segmentară în patogenia migrenei şi factorii de risc în cronicizarea cefaleelor. Alt aspect al activităţii este problema tulburărilor vegetative supra-segmentare paroxistice şi permanente în diversele lor manifestări clinice.

În anul 2000 a susţinut teza de doctor în medicină la tema „Dereglări ale paternului de respiraţie la pacienţii cu tulburări vegetative suprasegmentare” (studiu clinic, psihologic, neurofiziologic şi terapeutic).

În anul 2012 a susţinut teza de doctor habilitat în medicină la tema „Migrena cronică şi tulburările vegetative asociate (studiu epidemiologic, clinico-neurofiziologic şi terapeutic)”.

Stagii peste hotare: Clinica Pitié-Salpêtrière (Paris, Franţa), Clinica Motol (Praga, Cehia), Centrul de cefalee din Clinica Mayo (Arizona, SUA), Centrul de cefalee din Lille (Franţa), centrul Urgenţe în Cefalei Lariboisière (Paris, Franţa).

Din anul 2006 este reprezentantul Republicii Moldova în Federaţia Europeană de Cefalee. Membru al Societăţii Internaţionale de Cefalee. vice-preşedinte al Societăţii de Cefalee şi Durere din RM.

A participat în diverse proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Premii şi menţiuni: Diplomă de merit pentru rezultate remarcabile în dezvoltarea ştiinţei din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2006.


CORCEA Galina – Şef secţie Cefalee şi Tulburări Vegetative. Doctor în medicină,  neurolog categoria superioară.

Vechimea în muncă – 25 ani

Teza susţinută în 2013 – „Stările sincopale la pacienţii cu migrenă (studiu clinic şi neurofiziologic)”

Stagiuni:

04-07.10.2006 – curs educaţional European Headache School 2006, Castrocaro Terme (Italia);

25-28.08.2007 – 4th World Congress World Institut of Pain, Budapesta (Ungaria);

17-19.09.2009 – conferinţa ştiinţifico-practică „Вегетативные  и  психосоматические расстройства в общей медицинской практике”, Moscova (Rusia);

28-31.10.2010 – Congresul European Headache Federation and Migraine Trust EHMTIC-2010, Nice (Franţa);

23-26.06.2011 – Congresul Socetăţii Internaţionale de Cefalee – 15th Congress of the International Headache Society, Berlin (Germania)

20-23.09.2012- Congresul European Headache and Migraine Trust EHMTIC-2012, London (UK);

25-28.09.2013- Congresul Mondial Neurologie, Viena  (Austria);

18-21.09.2014- Congresul European Headache and Migraine Trust EHMTIC-2014, Kopenhaga (Danemarca).

Au fost publicate 21 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 articole de un singur autor, 10 articole în reviste de profil recenzate naţionale, 12 comunicări rezumative, incluse în materialele congreselor, conferinţelor internaţionale şi naţionale.

 Premii:

 • Diplomă decernată pentru acordarea locului III în cadrul Concursului Lucrărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică cu genericul: Problemele actuale ale Neurologiei, Neurochirurgiei şi Psihiatriei. (2009)
 • Diplomă decernată pentru nivelul înalt de prezentare a lucrării în cadrul Conferinţei Anuale Ştiinţifice cu genericul: Probleme actuale ale Neurologiei şi Neurochirurgiei în cadrul Zilei Universităţii de Stat de Medicina şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, Deţinătoarea locului  I. (2010)
 • Diplomă decernată pentru acordarea locului II în cadrul Concursului Lucrărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică cu genericul: Problemele actuale ale Neurologiei, Neurochirurgiei şi Psihiatriei.  (2011)

ROTARU Lilia – Doctor în ştiinţe medicale, Cercetător ştiinţific superior în Laboratorul Neurologie Funcțională, Centrul Naţional de Cefalee şi Tulburări Vegetative, Secretar ştiinţific, Medic neurolog categoria superioară

Vechimea în muncă mai mult de 13 ani.

Teza: MIGRENA CRONICĂ ŞI ASIMETRIA VENTRICULARĂ CEREBRALĂ (studiu clinico-neuroimagistic şi electrofiziologic)

Grad ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale (Diploma de doctor în ştiinţe (Medicină) DR 1586 din 05.07.2012)

Domeniul de activitate ştiinţific:

 • Neurologie
 • Cefalee, alte dureri cronice,
 • Boala Parkinson şi alte maladii extrapiramidale
 • Tulburări vegetative suprasegmentare (anxietate, depresie)
 • Tulburari de Somn

Menţiuni:

 • Premiu şi diplomă decernată pentru acordarea locului III în cadrul Concursului Lucrărilor prezentate la Conferinţa ştiinţifică cu genericul: Problemele actuale ale Neurologiei, Neurochirurgiei şi Psihiatriei. 22 octombrie 2009.
 • Premiu şi diplomă decernată pentru nivelul înalt de prezentare a lucrării în cadrul Conferinţei Anuale Ştiinţifice cu genericul: Probleme actuale ale Neurologiei şi Neurochirurgiei în cadrul Zilei Universităţii de Stat de Medicina şi Farmacie Nicolae Testemiţanu, 65 Ani de Învăţământ Superior Medical în Republica Moldova. Deţinătoarea locului  I. 15 octombrie 2010.
 • Bursa din partea European Federation of Neurological Societies, în cadrul programului Department to department cu stagiu clinic de 6 săptămâni în Laboratorul de Somnologie, Grenoble, Franţa (2005)
 • Bursa din partea European Federation of Neurological Societies pentru participarea la Congresul EFNS, Viena, Austia (2013)
 • Bursa din partea International Headache Society pentru participarea la Congresul EHMTIC, Copenhaga, Danemarca, (2014)
 • Membru al Societăţii Internaţionale de Tulburări de Mişcare (International Movement Disorder Society), 2013
 • Membru al Socirtăţii internaţionale pentru studiul migrenei (International Association for the Study of Pain), 2014
 • Membru asociat al Societăţii Internaţionale de Cefalee (International Headache Society), 2014

Rezultate principale aplicate:

CERTIFICATE DE INOVATOR:

 • CERTIFICAT DE INOVATOR Nr 6 Pentru inovaţia cu titlul:Implementarea în practica medicală cotidiană a Agendei Somnului.Autori: Lilia Rotaru, Ion Moldovanu, Stela Odobescu. Inovaţia a fost înregistrată la 7 decembrie 2009
 • CERTIFICAT DE INOVATOR Nr 7 Pentru inovaţia cu titlul: Implementarea în practica medicală cotidiană a Anchetei structurate de evaluare a pacienţilor cu migrenă cronică.Autori: Lilia Rotaru, Ion Moldovanu, Stela Odobescu. Inovaţia a fost înregistrată la 7 decembrie 2009
 • CERTIFICAT DE INOVATOR Nr 8 Pentru inovaţia cu titlul: Implementarea în practica medicală cotidiană a Indicelui Calităţii Somnului Pittsburgh. Autori: Lilia Rotaru, Ion Moldovanu, Stela Odobescu. Inovaţia a fost înregistrată la 7 decembrie 2009
 • CERTIFICAT DE INOVATOR Nr 10 Pentru inovaţia cu titlul: Implementarea în practica medicală cotidiană a Scalei de evaluare a cenesteziilor la copii şi adolescenţi.Autori: Sergiu Albu, Lilia Rotaru, Ion Moldovanu, Stela Odobescu. Inovaţia a fost înregistrată la 19 aprilie 2010
 • CERTIFICAT DE INOVATOR Nr 11 Pentru inovaţia cu titlul: Implementarea în practica medicală cotidiană a testului Addenbrooke de evaluare a funcţiilor cognitive. Autori: Sergiu Albu, Lilia Rotaru, Ion Moldovanu, Stela Odobescu Inovaţia a fost înregistrată la 19 aprilie 2010

IMPLEMENTĂRI:

1Implementrea testului screening Epworth pentru aprecierea somnolenţei diurne. Executant – A.Lupuşor, cercetător ştiinţific LNF. Coordonatori – I.Moldovanu – prof. univ, d.h.ş.m,cercetător ştiinţific principal LNF, V.Vovc – prof. univ, d.h.ş.m,cercetător ştiinţific coordonator LNF, S. Odobescu – d.h.ş.m,cercetător ştiinţific LNF, L. Rotaru – d.ş.m,cercetător ştiinţific LNF. Proces verbal al CŞ INN Nr. 6 din 12.11.2013 p. 7.

2Implementrea terapiei cu BiPAP (Bilevel Positiv Airway Pressure) în staţionar pentru SAHOS.Executant – A. Lupuşor, cercetător ştiinţific LNF. Coordonatori – I.Moldovanu – prof. univ, d.h.ş.m,cercetător ştiinţific principal LNF, V.Vovc – prof. univ, d.h.ş.m,cercetător ştiinţific coordonator LNF, S. Odobescu – d.h.ş.m,cercetător ştiinţific LNF, L. Rotaru – d.ş.m,cercetător ştiinţific LNF. Proces verbal al CŞ INN Nr. 6 din 12.11.2013 p. 7.

3. Aplicarea monitorizării ambulatorii a tensiunii arteriale pentru 24 ore la pacienţii cu migrenă cronică. Autorii: Ion Moldovanu, Oxana Grosu, Stela Odobescu, Lilia Rotaru. 24.01.2014