Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Despre noi

1.Denumirea oficială:

Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie ”Diomid Gherman”.

2.Cadrul Administrativ:

Director  interimar – Vladimir Dolghi,  asistent universitar, neurochirurg categoria superioară; asistent universitar

Vicedirector medical  – Misic Octavian, doctor în medicină, neurolog categoria superioară;

Vicedirector ştiinţă  – Mihail Gavriliuc, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, neurolog categoria superioară

Șef serviciu Economie și Planificare – Gusacinschi Vasile

Contabil şef – Varanița Elena;

Asistenta șefă – Veronica Adamachi, categoria superioară.

3. Adresa: MD-2028, strada Korolenco 2, municipiul Chişinău, Republica Moldova.

4. Punctele de contact:
Anticamera directorului: 022 829001, Fax.: +37322723259.
Şef secţie consultativă INN: 022 829022;
Registratura secţiei consultative: 022 829027, 022 725347.
Unitatea Primiri Urgente: 022 829026,  mob.068112112
Web-site: www.inn@md, e-mail: cancelaria@inn.md, anticamera@inn.md

5. INN este unica instituţie curativ-profilactică specializată, care asigură la nivel terțiar asistenţă medicală specializată de ambulatoriu şi spitalicească a pacienţilor cu maladii ale sistemului nervos, reprezintă baza ştiinţifică destinată implementării în practică a celor mai noi realizări ştiinţifice din domeniul neurologiei şi neurochirurgiei, acordă ajutor organizator-metodic instituţiilor medicale din ţară.

6. În incinta instituţiei activează 102 medici dintre care: doctori habilitaţi în medicină – 11 persoane, doctori în ştiinţe medicale – 16 persoane.

INN posedă metodologii progresive de diagnosticare:

  • Tomografie computerizată cerebrală 3D spiralată, inclusiv cu posibilitatea investigaţiei vaselor cerebrale (angio-computer tomografie);
  • Tomografie computerizată a coloanei vertebrale şi a altor părţi ale scheletului cu reconstrucţia volumetrică 3D;
  • Radiologie digitală;
  • Dopplerografie ultrasonografică transcraniană a vaselor magistrale cerebrale intra-şi extra – craniene;
  • Electroneuromiografie cu potenţiale evocate;
  • Electroencefalografie computerizată.
  • Imagistică prin rezonanță magnetică 3 TESLA.

Aceste metodologii oferă posibilitatea de a stabili un diagnostic adecvat şi precoce al maladiilor complicate ale sistemului nervos central şi periferic.

7. INN asigură asistenţă medicală specializată de staţionar cu o capacitate totală de 170 de paturi spitaliceşti:

– Secţia Neurourgenţe cu terapie intensivă – 30 paturi;
– Secţia Neurologie Vasculara și Extrapiramidală – 30 paturi;
– Secţia Maladii Neuromusculare  – 30 paturi;
– Secţia Neurorecuperare – 30 paturi;
-Secţia Neurochirurgie endovasculară – 25 paturi;
– Secţia Neurochirurgie spinală – 25 paturi;