Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

Anunț cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de: Șef Serviciul de Management al Calității

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ”Diomid Gherman” anunță desfăşurarea interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante:

Iurie Vacari
Lidia Cojocaru

Interviul se va desfășura la data de 28.06.2021 ora 14.00, în bioul dlui Octavian Misic, vicedirector medical.