Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

IMSP INN „Diomid Gherman” anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” anunţă necesitatea suplinirii posturilor vacante, după cum urmează:

Medic imagist radiolog – 1 unitate

Asistenți în radiologie și imagistică medicală – 8 unități

Asistenți medicali – 27 unități

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei – serviciu resurse umane, sau online la adresa de email: resurse.umane.neuro@gmail.com un dosar (mapă) care va conține în mod obligatoriu:
Curriculum vitae;
Copia actului de identitate;
Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare constituie un avantaj;
Copie carnet de muncă și a actelor care confirmă stagiul de muncă începând cu 01.01.2019;
Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale;
Copia documentelor de evidență militară – pentru recruți și rezerviști;
Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie un avantaj);
Certificat categoria de calificare (constituie un avantaj);
Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
2 fotografii 3×4.

Informații suplimentare se pot obține la telefonul 022829076 – șef serviciu în domeniul Resurse Umane Aliona Druța