Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

INN „Diomid Gherman”, anunţă desfășurarea concursului pentru suplinirea postului vacant: ȘEF SECȚIE CONSULTATIVĂ

Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă  desfășurarea concursului  pentru suplinirea postului  vacant, după cum urmează:

ȘEF SECȚIE CONSULTATIVĂ -1 POST

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 31 octombrie 2022

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, serviciu resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copia/copiile actului/actelor de studii, care atesta efectuarea unor specializări/instruiri;
 • Copie carnet de muncă sau adeverința privind activitatea de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii medicale integrate;
 • Să nu existe antecedente penale;
 • Vechimea în muncă de cel puțin 5 ani într-o funcție de conducere;
 • Să nu fi atins vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • Cunoaşterea limbii de stat, precum și o limbă de circulație internațională, constituie un avantaj;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii.

Modelul cererii de participare îl găsiți atașat:

Ordin nr. 123 din 11.10.2022 Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef secție Consultativă al IMSP INN „Diomid Gherman”