Tel: 022 82 90 27 , Email: anticamera@inn.md

INN „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea de suplinire a următoarelor posturi vacante

IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, anunţă necesitatea suplinirii posturilor vacante, după cum urmează:

Kinetoterapeut – 1 unitate

Tehnician radiolog – 3 unități

Asistentă medicală de operații – 2 unități

Asistentă medicală de anestezie – 2 unități

Asistentă medicală (secția neurourgențe) – 2 unități

Infirmieră – 2 unități

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 25.03.2024

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei – serviciu resurse umane, sau online la adresa de email: resurse.umane.neuro@gmail.comonline la adresa de email: resurse.umane.neuro@gmail.com un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare constituie un avantaj;
 • Copie carnet de muncă sau adeverință despre activitate;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii medii/superioare de specialitate;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul 3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;